Trwa przebudowa dróg dojazdowych do zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. Jak przebiegają prace?

Warte ponad 12 mln zł prace rozpoczęły się w marcu i zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszej kolejności czasowo zamknięta została ulica Siewierska. Możliwy jest wyłącznie dojazd do posesji. Dojazd do parkingu CSiR-u odbywa się wyznaczonym, dwukierunkowym objazdem od strony skrzyżowania ul. Konopnickiej i Olszowej.

Jak dowiadujemy się w dąbrowskim magistracie, pierwszy etap jest już niemal zakończony. W rejonie ulic Olszowej, Siewierskiej i Malinowe Górki kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa została już położona. Wykonano podbudowę pod drogę. Wytyczone zostało także rondo przy przystanku autobusowym.

– Jak tylko zostaną zakończone prace przy ciągu ulic pierwszego etapu, wykonawcy przebudowy przejdą do kończenia inwestycji przy planowanym rondzie skrzyżowań Olszowej i Konopnickiej oraz Olszowej i Granicznej, tak by zachować płynność komunikacyjną w tamtym rejonie – przekazała Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

W ramach drugiego etapu zaplanowano przebudowę układu komunikacyjnego wraz ze zmianą rozwiązań komunikacyjnych w rejonie skrzyżowań Olszowej i Konopnickiej oraz Olszowej i Granicznej, budowę drogi w ciągu ulic Malinowe Górki – Konopnickiej, budowę parkingów, dróg rowerowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu oraz oświetlenia ulicznego.

– Jeśli mówimy o tym etapie, to tu większość sieci jest już położona, wytyczone zostało rondo przy Granicznej, położony krawężnik. Wykonana jest też podbudowa i układany jest chodnik. Wszystko wskazuje na to, że termin zakończenia robót w pierwszym etapie, czyli 30 czerwca zostanie dotrzymany. Tak, aby nowy układ komunikacyjny mógł zostać udostępniony przed kulminacją sezonu letniego nad Pogorią III. Pozostałe prace wchodzące w zakres zadania drugiego potrwają do jesieni – dodaje Zdzisława Górska-Nieć.

Przypomnijmy. Wartość całego zadania to 12,1 mln zł, a wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Drogopol-ZW.