Sosnowiec, Zabrze, Siemianowice Śląskie czy Katowice, to tylko kilka z miast, które otrzymają unijne wsparcie na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Zrealizowanych zostanie 18 przedsięwzięć o wartości przekraczającej 178 mln zł.

Zakończył się pierwszy konkurs związany z rewitalizacją obszarów zdegradowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla województwa śląskiego. Zrealizowanych zostanie 18 przedsięwzięć o wartości przekraczającej 178 mln zł. Łączne dofinansowanie wybranych w konkursie projektów przekroczy 108 mln zł.

– W ramach ZIT na zagospodarowanie centrów miast oraz rewitalizację społeczną jest do rozdysponowania w woj. śląskim ponad 431,3 mln zł. Rewitalizacja oznacza nie tylko remonty budynków i upiększanie dzielnic, ale przede wszystkim pobudzenie aktywności mieszkańców, angażowanie ich do wybranych projektów, likwidację bezrobocia, wykluczenia społecznego czy zjawisk patologicznych – informuje Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku Subregionu Centralnego.

Jednym z miast, które otrzyma dofinansowanie na rewitalizację obszarów terenów zdegradowanych jest Sosnowiec, którego aż trzy projekty uzyskały dofinansowanie na kwotę ponad 16,5 mln zł. Miasto przebuduje i wyposaży obiekty w Dzielnicy Centrum, gdzie przy ul. Modrzejowskiej i Targowej powstanie: Centrum Wolontariatu, Klub Seniora i Sosnowieckie Centrum Seniora oraz Klub dziecięcy do lat 3.

Odnowione zostaną także wybrane kamienice. Rozbudowany i zmodernizowany zostanie także budynek Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” oraz zaplecze muszli koncertowej amfiteatru w Parku im. Jacka Kuronia. Obiekty te przekształcą się w Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego (w skrócie MORS).

Trzecia inwestycja to przebudowa budynku przy ul. Czołgistów 5 na żłobek oraz Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży.

Pieniądze dostaną jeszcze: Zawiercie (2,7 mln zł), Czeladź (3 mln zł), Gmina Ciasna (2,4 mln zł) oraz Orzesze (960 tys. zł). Ponadto, środki trafią m.in. do Katowic, Chorzowa, Zabrza czy Siemianowic Śląskich.

Kolejny nabór wniosków o dotacje w tym samym zakresie trwa jeszcze do końca stycznia br. Pula środków do podziału wynosi w nim 84,9 mln zł.