Zarząd Województwa wybrał projekty z Subregionu Centralnego związane z tworzeniem warunków dla niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianą oświetlenia na mniej energochłonne. Otrzymają one łącznie 159 mln zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W subregionie centralnym zakończyła się ocena projektów złożonych w konkursie dla Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie. Zarząd wybrał dziewiętnaście inwestycji na łączną kwotę dofinansowania ok. 159 mln zł. W tej kwocie na niskoemisyjny transport zostało przeznaczone 145,4 mln zł, a na wymianę oświetlenia – 13,3 mln zł.

Konkurs pozwoli na dofinansowanie kilku projektów. Wśród pięciu projektów wybranych do dofinansowania w obszarze zmniejszenia energochłonności oświetlenia miejskiego największa kwota dofinansowania została przyznana Dąbrowie Górniczej (5,8 mln zł), która zgłosiła projekt Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I.

Także Czeladź otrzyma dofinansowanie (1,7 mln) na projekt: Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Czeladź. Ponadto w ramach czternastu wybranych projektów, które dotyczą sfery niskoemisyjnego transportu Zawiercie otrzyma wsparcie finansowe (10,2 mln zł) na zakup taboru autobusowego.

– Kwota ta pozwoli na zakup przez miasto 15 nowych pojazdów spełniających wszelkie normy zarówno bezpieczeństwa jak i emisji spalin. Aktualnie opracowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Chcemy to zrobić jak najszybciej tak, aby można było rozpisać przetarg, który wyłoni dostawcę autobusów. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze pierwsze zobaczymy na naszych ulicach już z początkiem przyszłego roku – mówią przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zawierciu.