We wtorek, 19 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbył się IV Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza, podczas którego samorządowcy dyskutowali o jakości powietrza w Zagłębiu.

Już po raz czwarty odbył się coroczny Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza. Tym razem konferencja odbyła się w będzińskiej bibliotece i została podzielona na dwie części.

Podczas pierwszego panelu, zaproszeni prelegenci i eksperci omówili stan powietrza w miastach Zagłębia Dąbrowskiego oraz jego wpływ na zdrowie. Przedstawili obecne i planowane działania dla poprawy stanu powietrza w naszym regionie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, który omówił jakość powietrza w województwie śląskim oraz nowy system jej prognozowania, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego z oceną realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej w gminach zagłębiowskich, WFOŚiGW w Katowicach, która opisała instrumenty finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w walce ze smogiem czy Polskiego Alarmu Smogowego, która przedstawiła sposoby walki ze smogiem w Krakowie.

Podczas konferencji zaprezentowano także drona do pomiarów emisji Eko Patrolu Głównego Instytutu Górnictwa, którego przedstawiciele omówili również pomiary niskiej emisji w Sosnowcu z wykorzystaniem Eko Patrolu. Podsumowano również realizację trzeciej edycji kampanii społecznej #ZaglebieBezSmogu.

Jednym z tematów omawianych podczas konferencji była także aktywność fizyczna oraz to, czy i jak ją uprawiać w warunkach zanieczyszczenia powietrza. Natomiast, ks. dr Michał Borda z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu omówił edukacyjno-wychowawczą działalność Kościoła na rzecz ekologii. Warto wspomnieć, że powstał parafialny przewodnik ekologiczny „Ziemia wspólnym dobrem”, który zawiera 10 „przykazań” ekologicznych.

Głównym wydarzeniem konferencji był panel prezydencki przeprowadzony w formie debaty. O działaniach samorządów w kwestii ograniczenia niskiej emisji w regionie opowiedzieli burmistrzowie i prezydenci Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Do debaty zaproszono także Izabelę Domagałę z zarządu województwa śląskiego oraz ministra Piotra Woźnego, który był odpowiedzialny za rządowy program Czyste Powietrze.

Zagłębiowscy włodarze podkreślili, że jedynie ścisła współpraca samorządu i władz lokalnych pozwoli na ograniczenie, a z czasem i pokonanie smogu. Jednak, jak wynika z danych spośród 167 miast i gmin naszego województwa, aż 62 z nich nie podjęły żadnych działań na rzecz walki ze smogiem. Zagłębiowscy włodarze byli także zgodni, co do tego, że należy obniżyć koszt ceny prądu i gazu, które obecnie są zbyt wysokie, aby mieszkańcy chcieli wymienić stare piece na ogrzewanie gazowe czy elektryczne.

Dodatkowo, uczestnicy debaty zwrócili uwagę na problem z niewłaściwymi regulacjami prawnymi, zawiłość wniosków oraz niewystarczającą ilości kontroli tego, czym palą w domach mieszkańcy. Podkreślili oni także fakt, iż w Polsce wciąż nie podchodzi się do problemu wystarczająco poważnie, co przekłada się na niewystarczające kary.

Jest także pozytywny aspekt, z roku na rok wzrasta świadomość wśród mieszkańców oraz lokalnych samorządów, które starają się wdrażać nowe systemy i działania na rzecz czystego powietrza. Dodatkowo, na tle innych samorządów w województwie śląskim, zagłębiowskie miasta wypadają bardzo dobrze, wydając miliony złotych na walkę ze smogiem oraz kampanie edukacyjne.