Dąbrowa Górnicza znalazła się w czołówce najbogatszych miast na prawach powiatu według rankingu magazynu „Wspólnota”. Jak wypadły pozostałe miasta naszego regionu?

Czasopismo samorządowe „Wspólnota” rokrocznie publikuje rankingi bogactwa samorządów. Autorzy przy pracach nad rankingiem biorą pod uwagę jedynie dochody własne i wpływy z państwowych subwencji. Pomijany jest tzw. podatek janosikowy i wpływy z dotacji celowych.

– W okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych mają one chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu, czyli zamożność – tłumaczy prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, autor rankingu.

Dąbrowa Górnicza na piątym miejscu

Po obliczeniu okazało się, że w zestawieniu miast na prawach powiatu najbogatsze w Polsce są: Sopot, Świnoujście, Płock i Gliwice. Na piątym miejscu znalazła się Dąbrowa Górnicza. Dochód tego miasta w 2018 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 5205,31 złotych.

Przypomnijmy, że w 2017 roku w rankingu „Wspólnoty” Dąbrowa Górnicza zajmowała szóste miejsce. – Wzrost dochodów gminy pomiędzy 2017 a 2018 rokiem był wynikiem otwarcia terenu inwestycyjnego Tucznawa, który wygenerował dla miasta dodatkowe dochody. Uruchomienie nowych zakładów pracy to dla Dąbrowy Górniczej udział w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych oraz wzrost wpływów z podatku od nieruchomości. Uzyskany wynik to również efekt umiejętnego zdobywania środków unijnych, które wykorzystujemy przy realizacji wielu zadań inwestycyjnych – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Jak wypadły pozostałe miasta naszego regionu?

Jak wypadły pozostałe miasta naszego regionu? Na 25. miejscu (spadek z 22.) uplasowało się Jaworzno z dochodem 4364,04 zł na osobę. Swoją lokatę o jedną pozycję poprawił też Sosnowiec, który znalazł się na 45. miejscu. Poziom zamożności w przeliczeniu na jedną osobę wyniósł w tym mieście 3737,51 zł.

Z kolei Będzin w zestawieniu 96 miast powiatowych zajął 51. miejsce (dochód 3397,22 zł). Z badań wynika, że cały powiat będziński uplasował się na 283. miejscu spośród 314 powiatów w Polsce. Obliczono, że dochód na jednego mieszkańca tego powiatu wyniósł w 2018 roku 528,10 zł.

Z mniejszych miast najwyżej uplasował się Sławków. Miasto to ze wskaźnikiem zamożności 3915,28 zł zajęło 68. miejsce. 79. miejsce należy do Siewierza (3824,87 zł). Czeladź zajmuje 102. lokatę (3824,87 zł), a Wojkowice – 539. (2642,15 zł).

Województwo śląskie w rankingu zanotowało awans z 12. pozycji na siódmą. Autorzy zestawienia oszacowali, że dochód na jednego mieszkańca wynosi 251,67 zł. Pierwsze miejsce od czterech lat należy do województwa mazowieckiego.

CAŁY RANKING NAJBOGATSZYCH SAMORZĄDÓW 2018 DOSTĘPNY TUTAJ