Podczas sesji Rady Miasta Czeladź radni przyjęli uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla burmistrza oraz podwyższenia miesięcznych diet radnych.

Zgodnie z nią burmistrz Czeladzi otrzyma 100% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego (10 430 złotych). Ponadto uchwalono maksymalny dodatek (3450 złotych) oraz dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia. Łącznie wynosi to 18 044 złotych.

Dieta radnych także uległa zmianie. Jej przewodnicząca ma otrzymywać zgodnie z ustawą około 3 221 złotych, czyli maksymalne uposażenie. Wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący komisji Rady Miasta po ok. 3060 złotych (95% maksymalnego uposażenia). Radni bez dodatkowych stanowisk mogą liczyć na prawie 2900 złotych.

Głosowanie miało swoje konsekwencje dla jednej z miejskich radnych. Barbara Strzelecka miała wątpliwości wobec projektu uchwały i wstrzymała się od głosu. Jak informuje sama radna zwołano przez to spotkanie klubu „Razem dla Czeladzi”, które reprezentowała.

Przewodnicząca Rady Miejskiej, Jolanta Moćko, która także reprezentuje to samo ugrupowanie miała złożyć wniosek o usunięcie Strzeleckiej ze struktur. Zgodnie z oświadczeniem tej ostatniej sama złożyła rezygnacje.