Rada Miejska w Czeladzi uchwaliła budżet miasta na 2022 rok. Pierwszy raz od siedmiu lat będzie on niższy od poprzedniego.

Dochody budżetu wyniosą ponad 180 milionów złotych. Na nie składają się między innymi dochody własne (139 mln złotych), subwencje (18,5 mln złotych) czy dotacje celowe (22,5 mln złotych). Wydatki opiewają na kwotę 194,6 miliona złotych, z czego ponad 52 zostanie przeznaczone na inwestycje.

Jak wskazuje burmistrz miasta to drugi w historii najwyższy wkład w rozwój Czeladzi, jednak dodaje, że pierwszy raz od siedmiu lat budżet jest niższy od poprzedniego. – Nowy budżet jest mniejszy od poprzedniego, bo okrojony o 9 mln zł przez rządowy Nowy Ład oraz pozbawiony 16,5 mln zł dotacji na wypłaty świadczenia 500+, które od czerwca będzie wypłacać ZUS – mówi Zbigniew Szaleniec.

Miasto poza inwestycjami najwięcej wyda na oświatę (44 mln złotych), pomoc społeczną (40 mln złotych) czy gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (ponad 28 mln złotych). Za budżetem zagłosowało 19 radnych, dwóch było przeciwko. Poza nim przegłosowano także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2035, która pozwoli miastu zrealizować inwestycje.

Prawie 12 milionów przeznaczymy na dokończenie rewitalizacji Cechowni i częściowe zagospodarowanie nowego obiektu. 20 milionów planujemy przeznaczyć na kompleksowe remonty dróg, 4,5 miliona na walkę z niską emisją. 4,7 milionów pochłonie remont stadionu i wnętrza budynku trybuny stadiony im. Józefa Pawełczyka, a 500 tysięcy remont części wnętrza hali sportowej. 3,5 miliona przeznaczymy na remont kamienicy przy ulicy Bytomskiej 22 – wymienia Szaleniec.