echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Burmistrz Wojkowic nadal może liczyć na Radę Miejską. Tomasz Szczerba otrzymał wotum zaufania. Radni poparli także wykonanie budżetu i udzielili mu absolutorium.

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Wojkowicach przyjęto raport o stanie gminy za 2018 rok. Radni zatwierdzili również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok ubiegły.

Tomasz Szczerba jednogłośnie otrzymał też absolutorium z wykonania budżetu. Za zagłosowali wszyscy obecni na sali radni (jedna osoba była nieobecna). – Poniedziałkowa sesja była bardzo ważnym, ale i pozytywnym, dla mnie momentem. Jednogłośnie uzyskałem wotum zaufania i absolutorium, za co serdecznie dziękuję. Zawsze będę powtarzał, że z dala od polityki można ze sobą współpracować. Zgoda buduje i daje szansę na rozwój miasta – powiedział Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);