Trwa przyjmowanie projektów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Nie wahaj się, zgłoś swój pomysł.

Ruszyła piąta edycja sosnowieckiego budżetu obywatelskiego. Od 26 marca do 7 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Do podziału jest 8 mln zł. Zgłoszenia zadania do budżetu może dokonać każdy mieszkaniec Sosnowca.

W tegorocznym budżecie pieniądze zostaną rozdzielone między: 17 Lokalnych Stref Konsultacyjnych (5 mln zł), Strefę Szkolną (1,4 mln zł na place zabaw i boiska oraz 500 tys. zł na modernizację pracowni tematycznych), Strefę Przedszkolną (600 tys. zł na modernizację placów zabaw), Młodzieżowe Budżety Obywatelskie (300 tys. zł do równego podziału na zainteresowane placówki szkolne) a także Przedszkolne Budżety Obywatelskie (200 tys. zł do równego podziału na zainteresowane placówki przedszkolne).

Budżet Obywatelski w Sosnowcu – fot. UM Sosnowiec
Budżet Obywatelski w Sosnowcu – fot. UM Sosnowiec

Masz pomysł na zagospodarowanie pobliskiego skweru, a może unowocześnienie placu zabaw, czy remont chodnika? Zgłoszenia może dokonać tylko mieszkaniec danej strefy konsultacyjnej. Ma on możliwość zgłosić, aż trzy swoje zadania. Pomysł należy opisać na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej miasta. Należy go zgłosić wraz podpisami 15 osób, które również chciałyby coś zmienić.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu – fot. UM Sosnowiec
Budżet Obywatelski w Sosnowcu – fot. UM Sosnowiec

Gotowy formularz można złożyć w Urzędzie Miejskim (w Referacie Promocji i Konsultacji Społecznych), przesyłając skan dokumentów na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl oraz tradycyjną pocztą na adres urzędu.

Zgłoszone projekty zostaną poddane profesjonalnej ocenie przez odpowiednie komórki Urzędu Miejskiego. Będą one podlegać ocenie formalnej oraz merytorycznej. Zwycięzców tej edycji poznamy jesienią, po zakończonym głosowaniu.