Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Będzina zostanie poddany pod głosowanie, zgłoszony przez prezydenta miasta, projekt dotyczący budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski to przedsięwzięcie mające na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. Daje on możliwość mieszkańcom możliwość składania propozycji zadań, które mogą zostać sfinansowane z budżetu, a także możliwość wyrażenia opinii mieszkańców na temat zgłoszonych projektów.

– Budżet obywatelski to kolejne narzędzie, które zostało przekazane w ręce mieszkańców Będzina. Dzięki niemu, będzinianie będą mogli decydować o tym na co przeznaczyć część budżetu miasta w 2019 roku – tłumaczy Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Będzinie dałoby mieszkańcom prawo wyboru realizacji przez miasto niedużych inwestycji.

– Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w kolejnym roku budżetowym planowane jest zabezpieczenie kwoty ok. 1 mln złotych. Zgłaszane projekty nie będą mogły przekraczać 15% wszystkich środków przeznaczonych na ten cel – informuje Kinga Wesołowska-Bodzek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie. – Spośród wszystkich zgłoszonych propozycji, spełniających wymogi formalne, zostaną wybrane te najciekawsze i najbardziej atrakcyjne zdaniem mieszkańców Będzina – dodaje.

Mieszkańcy Sosnowca, Czeladzi czy Dąbrowy Górniczej mogą już od jakiegoś czasu zgłaszać propozycje dotyczące realizacji inwestycji w swoich miastach. Idea cieszy się sporym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość zrealizowanych projektów.