Boisko ze sztuczną nawierzchnią, które znajduje się obok stadionu Czarnych Sosnowiec zyska pneumatyczne zadaszenie. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Tylko 12 wniosków otrzymało dofinansowanie w ramach nowego programu dotyczącego budowy zadaszeń boisk piłkarskich. Ministerstwo Sportu na ten cel przeznaczyło 19 mln złotych.

Dofinansowanie wynoszące 800 tys. złotych otrzyma też Sosnowiec. Mowa tu o boisku ze sztuczną nawierzchnią, które znajduje się obok stadionu Czarnych Sosnowiec.

Jak szacują urzędnicy, całe zadanie powinno się zamknąć w kwocie ok. 2 mln złotych. – Wybudowanie pneumatycznego zadaszenia, podobnego do tego funkcjonującego przy Stadionie Ludowym, pozwoli na komfortowe trenowanie przez okrągły rok. Mam na myśli również młodych adeptów piłki nożnej – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Realizacja ministerialnego programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich ma przyczynić się do zwiększenia dostępności do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce.

– To odpowiedź na stwierdzony deficyt obiektów tego typu, a także pierwsze przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, inicjujące oraz wspierające inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich – wyjaśnia Ministerstwo Sportu.