Sosnowiecki Szpital Miejski uruchomił specjalny program bezpłatnych porad psychologicznych i psychiatrycznych, a także grupę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży. To odpowiedź na rosnące i pilne potrzeby młodych osób.

Około 20 proc. dzieci i młodzieży przejawia trudności o podłożu psychologicznym i boryka się z problemami natury emocjonalnej. Okres pandemii dodatkowo pogłębił skalę problemu. Przez długi czas izolacji i siedzenia w domach, najmłodsi pozbawieni byli kontaktów z rówieśnikami, możliwości realizowania zainteresowań czy innych aktywności. Co więcej, współcześnie dzieci i młodzież coraz częściej nie opierają się pokusie i sięgają po używki, szczególnie dopalacze.

Realna odpowiedź na poważne potrzeby

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów, Sosnowiecki Szpital Miejski uruchomił specjalny program bezpłatnych porad psychologicznych i psychiatrycznych, a także grupę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży. Co ważne, pomoc realizowana w ramach poradni jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Konieczna jest tylko wcześniejsza rejestracja dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego.

– Nie wszystkie dzieci poradziły sobie z przymusowym zamknięciem w domach. Zauważamy, jak bardzo okres pandemii, ograniczenia kontaktów i szkoły on-line wpłynął na ich kondycję psychiczną. Odpowiadając na te wyjątkowe potrzeby, dzięki wsparciu miasta Sosnowca uruchomiliśmy specjalny, bezpłatny program poradni psychologicznej i psychiatrycznej. Liczymy, że będziemy w stanie pomóc jak największej liczbie dzieci i młodzieży z naszego miasta. Pamiętajmy, że szybka reakcja i porada psychologa mogą przynieść realną pomoc – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego.

Jak uzyskać pomoc?

Wizyty stacjonarne odbywają się w Poradni dla Dzieci i Młodzieży Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego przy ul. Szpitalnej 1 (w dzielnicy Zagórze), a z konsultacji można skorzystać także online. Rejestracja na bezpłatne wizyty odbywa się pod numerem telefonu 32 413 05 51 w godzinach 7.00-19.00.

Program pn. „Socjoterapia, profilaktyka i poradnictwo w leczeniu dzieci i młodzieży ujawniającej zaburzenia zachowania z powodu używania substancji psychoaktywnych i dysfunkcji czynnościowych wraz z programem wsparcia dla ich rodziców lub opiekunów na rok 2021” finansowany jest ze środków Gminy Sosnowiec.