echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Po kilku miesiącach negocjacji związki zawodowe i przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland doszli w końcu do porozumienia w sprawie wynagrodzeń. W ciągu dwóch lat zarobki w hucie wzrosną średnio o ponad 400 zł brutto.

Negocjacje płacowe trwały od września 2017 roku. W poniedziałek, 5 lutego związki zawodowe podpisały z zarządem ArcelorMittal porozumienie na lata 2018-19. Jakie warunki wynegocjowali związkowcy?

– Płace zasadnicze wszystkich pracowników w AMP zostały zwiększone o 120 zł brutto. Już za styczeń wynagrodzenia wypłacone zostały wraz z podwyżką, która oznacza również wzrost pozostałych składników wynagrodzeń, m.in.: dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych czy dodatku za pracę w porze nocnej. Wzrosną również składki odprowadzane przez pracodawcę na pracowniczy fundusz emerytalny i odprawy emerytalne. Pracownik zyska miesięcznie średnio ponad 200 zł brutto – wylicza Lech Majchrzak z Solidarności w ArcelorMittal Poland.

Jak zakłada porozumienie, do kwietnia tego roku mają także zostać rozdysponowane pieniądze z puli na podwyżki indywidualne płac zasadniczych. Po przeliczeniu na jednego pracownika będzie to średnio około 30 zł.

Zmienią się także zasady wypłacania tzw. rocznej nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie spółki.

– Od 2018 roku nagroda ta w wysokości 250 zł brutto będzie wypłacana po zakończeniu każdego kwartału. Co istotne, jeżeli w danym kwartale osiągnięty zostanie zakładany wskaźnik EBITDA, każdy pracownik dostanie 100 zł. Jeżeli wyniki finansowe będą lepsze niż planował pracodawca będzie także możliwe zwiększenie tej kwoty. Maksymalnie nagroda będzie mogła wynieść 420 zł – mówi Lech Majchrzak.

Nagrodę uzależnioną od uzyskania zakładanego zysku z działalności operacyjnej pracownicy huty będą otrzymywali w maju, sierpniu, listopadzie i lutym następnego roku kalendarzowego

W 2019 roku będą obowiązywały takie same zasady dotyczące wypłaty nagrody rocznej. Z kolei płace zasadnicze mają wzrosnąć średnio o 150 zł brutto. 120 zł wyniosą podwyżki obligatoryjne dla wszystkich pracowników spółki, na podwyżki indywidualne podobnie jak w ubiegłym roku zostanie przeznaczone średnio 30 zł na pracownika. Uwzględniona zostanie również inflacja. Jeżeli w 2018 roku jej wskaźnik przekroczy 2 proc., wówczas w przyszłym roku wynagrodzenia zostaną dodatkowo zwaloryzowane o 1 proc. za każdy wzrost wskaźnika inflacji o 0,1 proc.

– To porozumienia to kompromis. Z jego warunków nie jesteśmy do końca zadowoleni. Na rynku pracy jest coraz więcej miejsc pracy dla hutników, a AMP osiąga bardzo dobre wyniki, produkcja rośnie.  Dlatego nasze oczekiwania płacowe były wyższe – komentuje Lech Majchrzak.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Warto dodać, że w dąbrowskim oddziale koncernu zatrudnionych jest obecnie 4 tys. osób.

Czytaj także:

Branża hutnicza stoi przed poważnym problem. Brakuje rąk do pracy

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);