PKP Polskie Linie Kolejowe rewitalizują odcinek od Dąbrowy Górniczej Strzemieszyce do Dąbrowy Górniczej Wschodniej.

W ramach inwestycji pn. „Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.” remontowane są perony na stacjach i dostosowywane do obsługi osób o ograniczonej mobilności.

Perony będą podwyższone, co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów, a także wyposażone w elementy małej architektury – wiaty, ławki, gabloty informacyjne, zegary i nagłośnienie. Większy komfort i bezpieczeństwo zapewni podróżnym nowe oświetlenie peronów i dróg dojścia oraz czytelne oznakowanie stacji.

Jak zapewniają przedstawiciele PKP, dzięki wymianie torów skrócą się podróże między Dąbrową Górniczą Strzemieszycami a Dąbrową Górniczą Wschodnią. – Bezpieczniej będzie dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem kolejowym i budowie nowej nastawni z urządzeniami komputerowymi w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – podkreśla Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Prace obejmą też remont obiektów inżynieryjnych, w tym wiaduktu na szlaku Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschodnia oraz wymianę rozjazdów, które będą wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania. Roboty te wymagają zmian w komunikacji.

Wartość rewitalizacji odcinka Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschodnia wynosi 40 mln zł. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na czwarty kwartał 2019 roku.

Zastępcza komunikacja autobusowa przewidziana jest na odcinku Sławków – Sosnowiec Porąbka i Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Sosnowiec Dańdówka. Będzie ona obowiązywać od 11 marca do 30 kwietnia.