Powstające w Dąbrowie Górnicze przy zbiegu ulic Konopnickiej i Kolejowej rondo,jest już niemal gotowe, na jego otwarcie będzie trzeba jednak jeszcze chwilę poczekać. Pierwotnie prace miały zakończyć się do końca października, awaria wodociągu biegnącego pod torami wydłuży prace.

Jak informuje dąbrowski magistrat, awarii uległ wodociąg biegnący w bezpośrednim sąsiedztwie ronda, co spowodowało wstrzymanie prac. Wznowione zostaną po uzgodnieniach z PKP PLK i usunięciu awarii przez Dąbrowskie Wodociągi. Ostateczne zakończenie prac planuje się na 20 listopada.

Aby zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców i rozładować ruch kumulujący się na ul. Piłsudskiego, 26 października przywrócono ruch na ulicy Kraszewskiego dzięki czemu, mimo dalszych prac przy budowie chodników i dróg rowerowych możliwy będzie dojazd do ul. Poniatowskiego i Augustynika.

Cała inwestycja przeprowadzona w tym rejonie objęła budowę ronda przed przejazdem kolejowym na Konopnickiej, przebudowę fragmentu ulicy Poniatowskiego oraz budowę nowego odcinka ulicy Poniatowskiego łączącego ją z ul. Kolejową i Konopnickiej. W ramach inwestycji przebudowano również przyłącza kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, sieć i kanały teletechniczne, światłowody, oświetlenie kolejowe i drogowe. Przeprowadzono renowację nawierzchni odcinka dróg ulicy Konopnickiej, Kolejowej i Kopernika. Powstały nowe chodniki wraz z infrastrukturą rowerową, odnowiono zieleńce.

Zgodnie z przyjętymi założeniami przejazd kolejowy będzie otwarty dla ruchu samochodowego aż do czasu budowy i otwarcia tunelu pod torami, który planowany jest na przedłużeniu ul. Kościuszki, obok starego dworca PKP.