To już dziesiąta, jubileuszowa edycja międzynarodowej akcji One Billion Rising/Nazywam Się Miliard, ogólnoświatowej kampanii społecznej przeciw przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt. Elementem wspólnym akcji na całym świecie jest taniec.

Po raz kolejny akcja odbędzie się w Centrum Handlowym Pogoria. 14 lutego protest w formie tańca odbędzie się na Placu Centralnym. Start o godzinie 17:00. – Akcja „Nazywam się Miliard” ma dla nas szczególne znaczenie w tym roku, ze względu na pandemię i problem przemocy domowej, który w czasach izolacji i kwarantanny jest tym bardziej istotny. Częstokroć ofiara przemocy, jest zamknięta w domu ze swoim prześladowcą. Chcemy uczulić na ten problem – mówi mówi Bożena Borowiec, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej. – Zależy nam, by do mieszkańców dotarła informacja, że w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje spójny system wsparcia dla ofiar przemocy – dodaje.

Nazywam się Miliard

Nazywam się Miliard to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez Eve Ensler. Elementem wspólnym jest taniec, ponieważ tańcząc kobiety mają „rządzić” swoim ciałem.

Taniec przeciwko przemocy, w jednym czasie i na całym świecie organizowany jest już od 2011 r. Polska akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard” by w ten sposób okazać solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy.

– W Dąbrowie Górniczej od lat obserwujemy, jakim odbija się pozytywnym echem. Nie ma się czemu dziwić, porusza bardzo, ale to bardzo ważny temat. Jest głośnym sprzeciwem wobec przemocy, której doświadczają dziewczęta i kobiety na całym świecie – mówi Ewelina Nowak-Olszowiec, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle. – W tym roku w akcji ponownie weźmie udział ponad 200 krajów na całym świecie. Wszyscy mówimy jednym głosem: nie ma zgody na przemoc w rodzinie, na przemoc wobec kobiet – dodaje.

Pomoc dla ofiar

– Podczas akcji „Nazywam się Miliard” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zorganizuje punkt informacyjny, w którym będzie można porozmawiać z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej i przedstawicielkami Klubu Integracji Społecznej – wyjaśnia Bożena Kozak, radna RM, współorganizatorka przedsięwzięcia.

A jak pokazują statystyki, niestety jest się czemu sprzeciwiać. Szacuje się, że w skali świata jedna kobieta na trzy padnie ofiarą przemocy pod różną postacią, z czego 20 proc. – doświadczy tego z rąk swojego partnera. 50 proc. ofiar przemocy seksualnej w skali całego świata to dziewczyny od 15. do 20. roku życia. W samej Polsce, tygodniowo zakatowywane na śmierć są średnio trzy kobiety. Te dane doskonale obrazują, z jak wielkim problemem zmagamy się na całym świecie.

Start akcji One Billion Rising w CH Pogoria w najbliższy poniedziałek, 14 lutego 2022 r. o godzinie 17:00.

Gdzie szukać pomocy?

Podczas akcji One Billion Rising w CH Pogoria, na spontaniczny taniec w geście solidarności, będą mogli zdecydować się wszyscy chętni – od maluszków, przez dorosłych aż po seniorów. Dodatkowo, podobnie jak w latach ubiegłych, podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, gdzie szukać wsparcia i pomocy w przypadku doświadczenia bądź też doświadczania przemocy domowej, fizycznej czy też psychicznej.

Na co dzień w mieście specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego i prawnego) oraz schronienia ofiarom przemocy udziela:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 3 – go Maja 22, tel. 32 262-86-31 (całodobowo).
  • Wsparcia w formie pracy socjalnej prowadzonej w ramach procedury „Niebieskie Karty” udziela Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Al. Piłsudskiego 2, tel. 571 332 334 lub 571 332 293 (w godzinach pracy Ośrodka).
  • Przez siedem dni w tygodniu od godz. 19.00 do 22.00 telefonicznego wsparcia udzielają również specjaliści Miejskiego Telefonu Zaufania tel. 32 268 12 22 lub 571 332 386.

Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą również korzystać z całodobowej infolinii 800 12 00 02 (całodobowo) prowadzonej przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

– Przemoc domowa nie odeszła. Okres pandemii, izolacji i kwarantanny domowej jest okresem szczególnym dla osób doświadczających przemocy. Nie pozwólmy, by ograniczenia spowodowane epidemią pozostawiły osoby zagrożone przemocą domową bez niezbędnego wsparcia. Przemoc w rodzinie jest często ukrywana przez jej członków ze strachu, wstydu lub braku świadomości, że dzieje się coś złego. Bądźmy wrażliwi na ludzką krzywdę, reagujmy gdy widzimy lub słyszymy, że ktoś doznaje przemocy – mówi Agata Róg, dyrektor MOPS w Dąbrowie Górniczej.

Akcja „Nazywam się Miliard (One Billion Rising)” odbyła się także 11 lutego w Zawierciu. Po wydarzeniu, w Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu można było wziąć udział w debacie z udziałem ekspertów na temat przemocy wobec kobiet oraz edukacji seksualnej.