Rok 2018 to czas wielkich inwestycji w miastach Zagłębia Dąbrowskiego. Sprawdźmy, na jakie inwestycje w tym roku samorządy wydadzą najwięcej pieniędzy. W tym tygodniu bierzemy pod lupę Czeladź.

W najstarszym mieście Zagłębia Dąbrowskiego będzie się dużo działo. W mieście prowadzone będą remonty kolejnych dróg i chodników. Budowane będą nowe miejsca parkingowe i termomodernizowane budynki komunalne. To jednak nie wszystko – urzędnicy planują pięć dużych inwestycji, które mają poprawić jakość życia mieszkańców.

Rewitalizacja Parku Grabek - fot. UM Czeladź
Rewitalizacja Parku Grabek – fot. UM Czeladź

Rewitalizacja Parku Grabek

Teren objęty projektem obejmuje 22,5 ha. Główny element zagospodarowania parku w ramach projektu stanowi niecka po nieistniejącym zbiorniku wodnym wraz z systemem alejek parkowych, strumyków, małej architektury oraz ogrodem morwowym.

Projekt zakłada m.in. odrestaurowanie niecki nieistniejącego zbiornika wodnego. W tym celu zostanie wykonany zamknięty układ obiegu wody, składający się z napływu umieszczonego w rzece Brynicy oraz wodociągu sprowadzającego wodę z rzeki do stawu wraz z niezbędną armaturą, a także z układu obiegu wody w akwenie. Na ten drugi układ składać się będą: instalacja tłoczna wody ze stawu do kaskady oraz obudowa wypływu wody z kaskadami oraz dwiema „sztucznymi rzekami”, które sprowadzą wodę z powrotem do stawu.

Projekt zakłada również stworzenie siedliska przyrodniczego o cechach nawiązujących do starorzecza. W ciągu pieszym w parku pojawią się kładki, a także drewniany pomost, który umożliwi nasadzenia i pielęgnację roślinności wodnej, nawodnej oraz bagiennej w rejonie stawu. Urzędnicy planują również utworzenie ścieżek dydaktycznych z dedykowanymi planszami informacyjno-edukacyjnymi.

Na pierwszy etap (budowa akwenu i odnowienie jego otoczenia) miasto otrzymało dotację unijną w wysokości 2,26 mln zł, a ok. 3,5 mln zł dołoży z własnych środków.

Centra przesiadkowe w Czeladzi - fot. UM Czeladź
Centra przesiadkowe w Czeladzi – fot. UM Czeladź

Budowa centrów przesiadkowych i sieci ścieżek rowerowych

Inwestycja zakłada budowę trzech zintegrowanych punktów przesiadkowych połączonych układem 14,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Projekt przewiduje ponadto wybudowanie 181 miejsc postojowych w obiektach „Parkuj i jedź” i 135 stanowisk w obiektach „Bike & Ride”.

W ramach inwestycji przewiduje się zbudowanie na największym węźle przesiadkowym przy zbiegu ulic Szpitalnej i Kombatantów obiektu pełniącego funkcję poczekalni o powierzchni użytkowej 200 m kw.

Jeśli inwestycja uzyska dofinansowanie, to koszty jej realizacji wyniosą w 2018 roku ponad 7,5 mln zł. Projekt jest w trakcie oceny.

Wizualizacja Muzeum Zagłębiowskiego Górnictwa w Czeladzi - fot. mat. pras.
Wizualizacja Muzeum Zagłębiowskiego Górnictwa w Czeladzi – fot. mat. pras.

Remont budynku cechowni byłej kopalni „Saturn” i utworzenie w nim Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego

Inwestycja ta polega na przebudowie dawnej cechowni, łaźni, szatni i części administracyjnej KWK Saturn oraz adaptacji tego budynku na Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim.

W budynku planowane jest utworzenie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz muzeum poświęconego węglowej tradycji regionu wraz z salą konferencyjną i częścią gastronomiczną, działającą na potrzeby osób korzystających z infrastruktury kulturalnej.

– Z założenia muzeum pod względem tematyki będzie jedynym tego typu w regionie. Żadna z instytucji muzealnych na terenie pogranicza małopolsko-śląskiego nie porusza w formie ekspozycji tematycznej kwestii powstania i rozwoju górnictwa, a także jego postindustrialnego dziedzictwa – podkreśla Tomasz Michałek z biura prasowego UM w Czeladzi.

W muzeum organizowane mają być m.in. wystawy, wykłady, wieczory autorskie, lekcje muzealne, spacery historyczne. Obiekt ma współpracować z działającą już na tym terenie Galerią Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Koszt remontu cechowni to około 20 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 85 proc. tej kwoty. Projekt jest w trakcie oceny.

Wizualizacja Warsztatów Aktywności Miejskiej „Saturn” w Czeladzi - fot. UM Czeladź
Wizualizacja Warsztatów Aktywności Miejskiej „Saturn” w Czeladzi – fot. UM Czeladź

Remont budynków po warsztatach elektrycznych i transformatorowni na terenie byłej kopalni i utworzenie w nim Warsztatów Aktywności Miejskiej „Saturn” w Czeladzi

Inwestycja polega na przekształceniu budynku dawnych warsztatów elektrycznych i budynku transformatorów byłej KWK Saturn na potrzeby utworzenia siedziby Warsztatów Aktywności Miejskiej. Obiekty będą ze sobą połączone szklanym łącznikiem, stanowiącym dodatkową powierzchnię umożliwiającą realizację nowych funkcji.

Zakres prac, dostosowujących obiekty do potrzeb stworzenia Warsztatów Aktywności Miejskiej „Saturn”, obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty konstrukcyjne, wykonanie posadzek, ścianek działowych i tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji zewnętrznej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego, a także wykonanie nowych instalacji i zagospodarowanie terenu.

– W obiekcie będą świadczone usługi dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych poprzez realizację zadań, takich jak kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, rozwijanie kompetencji społecznych, staże, subsydiowane zatrudnienie, terapia uzależnień oraz pedagogika pracy i wiele innych – wyjaśnia Tomasz Michałek.

Wartość całkowita inwestycji to 3,9 mln zł, a dofinansowanie 2,86 miliona złotych. Wkład własny wynosi 1,04 mln zł.

Kamienica Konarzewskich - fot. UM Czeladź
Kamienica Konarzewskich – fot. UM Czeladź

Remont kamienicy Konarzewskich przy Rynku 22 i utworzenie w niej Centrum Usług Społecznych

W tym roku przeprowadzony zostanie kompleksowy remont kamienicy Konarzewskich przy Rynku 22, w której utworzone zostanie Centrum Usług Społecznych. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie z funduszy europejskich.

Zrujnowany budynek nie jest obecnie użytkowany i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Projekt przebudowy kamienicy w Rynku 22 uzyskał zgodę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kamienica Konarzewskich w Czeladzi - fot. mat. prywatneKamienica Konarzewskich - fot. UM Czeladź

Centrum Usług Społecznych będzie prowadziło działalność edukacyjną, doradczą i artystyczną. – W obiekcie będą realizowane zadania służące aktywizacji i reintegracji zawodowej poprzez doradztwo zawodowe, opiekę trenera pracy, pośrednictwo pracy, animacje lokalne, działanie butiku z informacjami – wymienia Tomasz Michałek.

Łączny koszt inwestycji to 4,54 mln złotych, z czego 3,1 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych.

Skomentuj przez Facebook

8 KOMENTARZE

  1. Kiedy wezmą się za modernizację linii tramwajowej i dobudowę drugiego toru? Wtedy tramwaje mogłyby jeździć częściej, linia 24 zamiast do Zajezdni mogłaby jeździć do Czeladzi. Byłby dobry dojazd do Wydziału Nauk o Ziemi i Instytutu Informatyki w Sosnowcu i Centrum M1 w Czeladzi.

    • Dokładnie, przydałaby się linia jadąca z Czeladzi do Sosnowca i drugi tor do Będzina. Szkoda też, że projekt przebudowy pętli nie zakłada rozbudowy czeladzkich tramwajów w przyszłości. Kiedyś była w planach linia na Wojkowice (ciekawa sprawa zamiast reaktywacji 25, choć dziś brzmi jak science-fiction, ludzie zyskaliby m.in. dobry dojazd do szpitala). Jeszcze lepsza byłaby rozbudowa w przyszłości torów w kierunku Siemianowic i Katowic (co zakładają przyszłe plany Tramwajów Śląskich). Bez inwestycji w komunikację za 10-20 lat miasta GOP zgniją w korkach.

  2. też jestem za dobudowaniem drugiego tory i lini tramwajowej z Czeladzi do Sosnowca ale nie 24 tylko jakaś nowa na milowice Tramwaje Śląskie mają projekty na infrastrukture i wagony można połączyć w 1 i na czas modernizacji i tak pętla by była zamknięta to czemu od nerki by nie zrobić drugiego toru ?

    • Na Milowice nic nowego nie pojedzie.Tam już są 21 i 26 trzecia linia już niepotrzebna a 24 można przedłużyć bez problemu gdyby był drugi tor.Do Zajezdni w Będzinie powinna wrócić linia 27.

  3. A gdzie wymiana kotłów syfiacych powietrze????????? Po co komu piękny park czy coś kiedy nie ma tam czym oddychać?!!!!!!!!!!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here