Burmistrz Poręby ogłosił wybory do II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poręba. Do najmłodszego wiekiem organu samorządowego zgłosić się mogą osoby aktywne, pomysłowe, które mają poparcie wśród kolegów i koleżanek.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Poręba odbędą się 14 czerwca, w godzinach od 9 do 13. Będą to kolejne wybory do tego najmłodszego wiekiem organu samorządowego. Mimo niedużego doświadczenia, piętnastu radnych porębskiej MRM ma realny wpływ na to, co dzieje się w mieście.

Potrzebne poparcie

Głosowanie odbędzie się w szkołach podstawowych. Szkolne Komisje Wyborcze powołuje dyrektor placówki, a w ich skład wchodzi: 2-4 uczniów wskazanych przez organ samorządu uczniowskiego spośród uczniów uprawnionych do głosowania oraz przedstawiciel dyrektora szkoły. Przyszli radni muszą się nieco postarać. Trzeba przekonać swoich kolegów i koleżanki, by postawili „krzyżyk” pod dobrym nazwiskiem na szkolnej karcie wyborczej.

Dwa lata samorządowego doświadczenia

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta w Porębie trwa dwa lata i w tym czasie młodzi porębianie zdobywają doświadczenie w byciu u władzy. Mogą zgłaszać swoje pomysły, opinie i postulaty Radzie Miasta Poręba. Działanie Młodzieżowych Rad Miast koncentruje się bowiem przede wszystkim na funkcji konsultacyjnej. – Głos młodych jest bardzo ważny. To oni będą w przyszłości dbali o rozwój naszego miasta – podkreśla burmistrz Ryszard Spyra.

Opiekun rady

Zanim młodzi radni nabiorą doświadczenia, ich działania wspiera specjalny opiekun – asystent Młodzieżowej Rady Miasta. W Porębie funkcję tę pełni Małgorzata Brzęczka.

W czym Asystent wpiera radę? Bierze udział i pomaga w organizowaniu posiedzeń MRM, współpracuje z opiekunami samorządów szkolnych, czuwa nad zgodną ze statutem działalnością rady, bierze też odpowiedzialność za całą dokumentację dotyczącą tego organu.

– Dyżury asystenta MRM w miarę potrzeb, mogą być pełnione w Urzędzie Miasta w Porębie pok. nr 10, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, czy też mailowym. Harmonogram dyżurów asystenta zostanie przedłożony Młodzieżowej Radzie Miasta – mówi Ewa Nowak z Urzędu Miasta w Porębie.

Formularze zgłoszeniowe oraz wszelkie informacje dotyczące wyborów do MRM znaleźć można na BIP Urzędu Miasta Poręba, w zakładce „obwieszczenia”. Warto pamiętać, że zgodę na kandydaturę do MRM wyrazić muszą rodzice kandydata.