Zostały tylko cztery dni. Do poniedziałku, 22 maja mieszkańcy Sosnowca mogą zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji do podziału jest 7,5 mln zł.

W tym roku nowością jest wprowadzenie puli przeznaczonej na projekty zgłoszone w ramach młodzieżowych i przedszkolnych budżetów obywatelskich.

– To efekt konsultacji mieszkańców, radnych Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych. Chcemy aktywizować młodzież i uczyć ich odpowiedzialności. Uczniowie sami zadecydują na co zostaną przeznaczone środki w ich szkołach. Analogiczna sytuacja dotyczy przedszkoli, z tą różnicą, że tam te decyzje podejmowane będą przez rodziców dzieci – mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu.

Jak informuje sosnowiecki magistrat pieniądze zostaną rozdzielone między: lokalne strefy konsultacyjne (5 mln zł), strefę szkolną (1,4 mln zł przy ograniczeniu do 700 tys. zł na jeden projekt), strefę przedszkolną (600 tys. zł przy ograniczeniu do 200 tys. zł na jeden projekt), młodzieżowe budżety obywatelskie (400 tys. zł do równego podziału na zainteresowane placówki szkolne) a także przedszkolne budżety obywatelskie (100 tys. zł do równego podziału na zainteresowane placówki przedszkolne).

Budżet obywatelski - fot. UM Sosnowiec
Budżet obywatelski – fot. UM Sosnowiec

W tej edycji głosowanie zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną. Aby projekt został zrealizowany, musi otrzymać minimum 50 głosów.

Propozycje można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, drogą e-mailową skanując dokumenty i wysyłające je na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl a także pocztą, wysyłając na adres Urząd Miejski w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.

Jeżeli masz ciekawy pomysł i nie wiesz jak go zgłosić wszystkie wątpliwości wyjaśnią pracownicy wydziału rozwoju i promocji.