Fundacja Timken przekaże Zagłębiowskiej Mediatece ponad 23 tys. dolarów na realizację projektu pn. „Stanowisko dla czytelników niewidomych i niedowidzących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu”.

Dzięki funduszom pozyskanym z Fundacji Timkena, nowo otwarta Zagłębiowska Mediateka zostanie wyposażenia w sprzęt, dzięki któremu dostosuje usługi biblioteczne i informacyjne do potrzeb i możliwości osób z dysfunkcją wzroku.

Umowa darowizny została podpisana w imieniu Fundacji Timkena przez Kazimierza Łydka, dyrektora generalnego Timken – Polska i Arkadiusza Chęcińskiego, prezydenta Sosnowca.

Dzięki przekazanym środkom, Mediateka wzbogaci się w stanowisko dla czytelników niewidomych i niedowidzących, które zostanie wyposażona m.in. w powiększalnik, który powiększa wskazany fragment tekstu, syntezator mowy czy linijkę brajlowską.

Stanowisko zostanie również wyposażone w niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania komputer stacjonarny i słuchawki. Tak przygotowana strefa dla osób z dysfunkcją wzroku dopełni ofertę Mediateki i sprawi, że zasoby biblioteczne będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Sosnowca i regionu, bez względu na ich zdrowotne ograniczenia.

Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na II kwartał 2019 roku.

CZYTAJ TAKŻE:

Zagłębiowska Mediateka, czyli biblioteka XXI wieku otwiera swe podwoje dla mieszkańców