400 zł miesięcznie za każdego małego dąbrowianina, uczęszczającego do prywatnego żłobka albo klubu dziecięcego. O takiej dotacji z budżetu miasta, na ostatniej sesji, zdecydowali radni.

27 listopada dąbrowscy radni podjęli uchwałę o dotacjach dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Dąbrowy Górniczej.

W uchwale chodzi o miesięczną dotację w wysokości 400 zł na podopiecznego, wypłacaną z budżetu miasta m.in. żłobkom czy klubom dziecięcym. Wszelkie formalności związane z jej uzyskaniem będą leżeć po stronie tych podmiotów, bez konieczności angażowania rodziców, którzy posyłają do nich swoje pociechy. Dopłaty będą obowiązywać od 2020r. za dziecko do 3 roku życia, mieszkające w Dąbrowie Górniczej. Takie rozwiązanie może poprawić dostępność w mieście opieki dla maluchów.

− Widzimy rosnące zapotrzebowanie na miejsca w żłobkach. Dofinansowanie do pobytu dziecka w placówce niepublicznej jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców – podkreśla Bożena Borowiec, zastępca prezydenta miasta.

Aktualnie w Dąbrowa funkcjonuje 5 żłobków niepublicznych i jeden klub dziecięcy. Jest w nich 149 miejsc. Żłobek Miejski, w siedzibie głównej i w filii, dysponuje 292 miejscami. W ostatnich latach po przeprowadzonej rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego, na liście rezerwowej znajduje się średnio 200 dzieci.