Sosnowiec przeznaczy prawie 21 mln zł na wymianę lamp miejskiego oświetlenia. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie.

Sosnowiec otrzymał najwyższe dofinansowanie ze wszystkich miast, które starały się o fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. Miasto przeznaczy prawie 21 mln zł na wymianę lamp należącego do miasta oświetlenia ulicznego.

Dofinansowanie przyznane przez Urząd Marszałkowski wynosi 15,3 mln zł i pozwoli na wymianę wszystkich sodowych i rtęciowych lamp miejskiego oświetlenia ulicznego. W ich miejsce pojawią się oprawy w technologii LED. Modernizacja 7 694 punktów oświetleniowych z 8 811 należących do miasta opierać się będzie na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieci energetycznej i oświetleniowej.

– Pozostałe punkty świetlne już wcześniej zostały zmodernizowane przy okazji remontów ulic, skrzyżowań czy budowy rond. W tej chwili rocznie na oświetlenie uliczne wydajemy 6,7 mln zł. Szacujemy, że po montażu wszystkich nowych opraw zaoszczędzimy 1,5 mln zł. Lampy uliczne LED to nie tylko oszczędności ale również bezpieczeństwo, ponieważ gwarantują lepszą widoczność na drogach – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Instalacja nowego oświetlenia powinna zakończyć się w 2017 roku.

Drugim projektem na który miasto otrzymało środki z RPO jest „Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych”.

Inwestycja polega na rozbudowie istniejących instalacji ciepłej wody użytkowej o instalacje oparte na kolektorach słonecznych dla sześciu obiektów rekreacyjno-sportowych: Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żeromskiego 9 i ul. Baczyńskiego 4, kompleks sportowy przy alei Mireckiego 31 oraz Orląt Lwowskich 70, a także pływalnia letnia przy ul. 3 Maja 41 i kompleks piłkarski przy ul. Kresowej 1. Projekt obejmuje również montaż pomp cieplnych w budynkach przy ul. Żeromskiego 9 oraz ul. Orląt Lwowskich 70. Zakres projektu obejmuje także montaż dwóch pomp cieplnych dla Pływalni Letniej przy ul. Wojska Polskiego 181.

Całe zadanie, które będzie realizowane w przyszłym roku warte jest 1,6 mln zł, a dofinansowanie wynosi 700 tys. zł.