Do końca czerwca słupy oświetleniowe przy torowisku tramwajowym wzdłuż ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej zyskają ledowe oprawy. Poprawi się także ich wygląd.

Do niedawna do miasta należały tylko słupy oświetleniowe po południowej stronie ulicy Kasprzaka. Zostały one zmodernizowane przed trzema laty przy okazji budowy drogi rowerowej między rondem Budowniczych Huty Katowice a skrzyżowaniem al. Piłsudskiego z ul. Zaplecze. Szczególnie doświetlone zostały wtedy przejścia dla pieszych.

Teraz modernizacji doczeka się także oświetlenie przy północnej jezdni. – 17 marca podpisaliśmy z Tramwajami Śląskimi umowę, na mocy której miasto przejęło wszystkie słupy oświetleniowe wzdłuż torowiska tramwajowego. Rozpoczynamy procedurę, której efektem będzie modernizacji oświetlenia na całej długości północnej jezdni – zapowiada Marek Mrówka, kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Infrastruktury Miejskiej.

Zgodnie z tymi zapowiedziami, ledowe oprawy zostaną zamontowane na 101 słupach przejętych przez miasto. Na wspomnianych słupach przed zakończoną w 2020 roku przebudową torowiska tramwajowego były zawieszone przewody sieci trakcyjnej. W trakcie wartej 51 mln zł inwestycji przy torowisku posadowiono nowe słupy, już bez opraw oświetleniowych.

Stare słupy, które pełnią dziś funkcje jedynie oświetleniowe, odbiegają dziś estetyką zarówno od nowych słupów trakcyjnych, jak i nowych słupów oświetleniowych po południowej stronie. – O lepszy wygląd zadbamy w trakcie wymiany opraw sodowych na ledowe. Wtedy wszystkie przejęte od Tramwajów Śląskich słupy zostaną pomalowane – zapewnia Marek Mrówka.