Sosnowieckie Wodociągi, w okolicy ulicy Rybnej, przeprowadziły skomplikowane prace polegające na wykonaniu przewiertu pod dnem rzeki. Wszystko po to, by poprawić jakość dostarczanej do mieszkań wody.

Prace, wykonane na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów, prowadzone były przy ulicy Rybnej, pod pełnym nadzorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wykonany dwa metry pod dnem rzeki przewiert potrzebny był do ułożenia nowego wodociągu w ramach przebudowy sieci przy ulicy Szpaków. Zanim wykonawca przystąpił do prac musiał wybudować dwie komory przewiertowe: nadawczą i odbiorczą. W sumie sam przewiert ma ok 100 metrów długości.

W ramach tej inwestycji prace prowadzone są również wzdłuż ul.: Chemicznej (odcinek przy SHI FW Energia Fakop), Rybnej i Zamkniętej. Na tej ostatniej ulicy po zakończeniu prac będzie wykonana nowa droga. W pozostałych przypadkach po zakończonych robotach wodociągowych jezdnia będzie odtworzona. Kosztująca 841 tys. zł przebudowa powinna być gotowa do końca stycznia 2021 roku.

To nie pierwsza inwestycja Sosnowieckich Wodociągów w tej części Sosnowca. Kilka lat temu zakończył się jeden z największych projektów, czyli warta ok. 18 mln zł budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, która obejmowała aż 21 ulic. Z kolei rok temu zakończyła się budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków w rejonie ulicy Chemicznej. Trwająca od stycznia do listopada 2019 roku budowa kosztowała prawie 4 mln zł.