Ponad 32 tys. m2 terenów, w 11 miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostało obsianych specjalnie dobranymi gatunkami nasion, które stworzą wiosną łąki kwietne.

Łąki kwietne to ekologiczny sposób na ograniczenie skutków suszy w mieście oraz zwiększenie bioróżnorodności. Dlatego w ramach programu „Metropolitalne Łąki Kwietne”, w 11 miastach zostały obsiane duże tereny ziemi. Łąki kwietne powstaną m.in. w Dąbrowie Górniczej czy Siewierzu.

– Łąki kwietne podnoszą nie tylko walory estetyczne w zabudowanych przestrzeniach miejskich, ale co ważniejsze pełnią ważne funkcje przyrodnicze – mówi Blanka Romanowska, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. – Mają one dużą zdolność do retencjonowania wód opadowych, poprawiają mikroklimat oraz ograniczają skutki zanieczyszczenia powietrza, przez co przypisuje im się udział w neutralizowaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Łąki kwietne zdecydowanie zmieniają oblicza miast, stają się przyjazną środowisku naturalnemu alternatywą dla nudnych trawników, ponadto są łatwe w utrzymaniu i mało wymagające. Oszczędzają czas, pieniądze i zasoby. Dlatego Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia przystąpiła do promowania takiej formy zagospodarowania terenów zielonych i wdrożyła program, który w znacznych sposób przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców – dodaje.

Łąka dobra na suszę

Łąki kwietne zatrzymują wodę oraz mają istotny wpływ na obniżenie temperatury otoczenia w okresie letnim. Dzięki bogactwu i różnorodności gatunkowej roślin stają się siedliskiem dla wielu gatunków pożytecznych owadów oraz małych zwierząt. Przyczyniają się również do ograniczenia populacji kleszczy. Występująca na łąkach różnorodność gatunków owadów wabi ptaki oraz drobne ssaki, które chętniej żerują w gąszczu roślin uzupełniając przy okazji swoją dietę także o kleszcze.

W zależności od rodzaju łąki, nasiona można wysiewać wczesną wiosną albo na jesień, jednak nie później niż do wystąpienia pierwszych przymrozków. W ramach organizowanych przez Metropolię warsztatów wysiewane będą mieszanki gatunków wieloletnich, dlatego odbywać się one będą jesienią. Łąk kwietnych nie kosi się często. Jeżeli wysiejemy nasiona jednoroczne- kosimy łąkę tylko raz. Przy wieloletnich- w zależności od doboru nasion i specyfiki gleby- dwa-trzy razy w roku.

W ubiegłym roku w ramach pilotażu łąki kwietne powstały w Sosnowcu, Tychach oraz Piekarach Śląskich.