Sosnowieccy włodarze ogłosili przetarg na przebudowę ulicy Zuzanny. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych chcących odwiedzić groby bliskich na cmentarzu.

Po wielu latach starań i przygotowań miasto ogłosiło przetarg na przebudowę jednej z zaniedbanych ulic, która zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. – Gmina posiada opracowany program funkcjonalno-użytkowy na remont ul. Zuzanny, od ulicy Jędryczki. Ubiegamy się o dofinansowanie z Funduszu Metropolitalnego – i dlatego mamy taki krótki czas realizacji – w 2018 roku musimy wykonać i rozliczyć – mówi Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.

Do zadań wykonawcy należeć będzie m.in. remont jezdni, rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie, wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, uporządkowanie terenu przyległego do nawierzchni ulicy, wycinka drzew i krzewów kolidujących, remont chodnika przy cmentarzu i budowa nowego, urządzenie placu przy głównym wejściu na cmentarz, postawienie wiaty przystankowej czy wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Zuzanny (odcinek wzdłuż cmentarza).

Nie ma ratunku dla drzew

Niestety, podczas remontu nie uda się uratować całego drzewostanu, który znajduje się wzdłuż ulicy Zuzanny. Obecnie drzewa i ich korzenie uniemożliwiają swobodne przejście z wózkiem czy swobodne poruszanie się osób starszych.

– Jest to stary drzewostan. Analizowaliśmy czy można zabezpieczyć ich korzenie, aby nie rozpychały jezdni i chodnika. Niestety, drzewostan jest w takim stanie, że nie jest to możliwe. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja, złożyliśmy już wniosek o wycinkę tych drzew. Niestety, nie uda się uratować drzew, które kolidują z inwestycją. – tłumaczy Jeremiasz Świerzawski.

Inwestycja ma na celu poprawę jakości poruszania się po ulicy. – Wiemy, że do cmentarza dojeżdżają ludzie starsi, w różnym stanie zdrowia. Chcemy żeby w godziwym stanie mogły się poruszać – informuje zastępca prezydenta miasta. – Porządkujemy także miejsca parkingowe – dodaje.