Wkrótce Tramwaje Śląskie przebudują infrastrukturę tramwajową w Sosnowcu. Na początek przebudowane zostanie torowisko wzdłuż ul. Piłsudskiego.

W piątek, 29 września, przedstawiciele Tramwajów Śląskich i polsko-hiszpańskiego konsorcjum spółek NDI, Balzola Polska i Construcctiones y Promociones Balzola podpisali umowę w sprawie przebudowy torowiska wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu.

Przebudową ma zostać objęty odcinek torowiska w ciągu ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem zmodernizowanego już odcinka torowiska na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Kierocińskiej – Grabowej. W sumie do przebudowy przewidziano ok. 2,6 km toru pojedynczego.

W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe podbudowa, odwodnienie, oświetlenie i sieć trakcyjna, nawierzchnia torowiska. Zastosowana zostanie konstrukcja z płyt prefabrykowanych w systemie szyny w otulinie. Przebudową zostanie objętych sześć przystanków.

Na realizację inwestycji na Starym Sosnowcu wykonawca będzie miał 15 miesięcy. Oznacza to, że inwestycja ta powinna się zakończyć do końca 2018 roku.

To jednak nie koniec planowanych przez Tramwaje Śląskie inwestycji, które do 2020 roku będą realizowane w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego.

– W najbliższym czasie przewidziana jest jeszcze realizacja sześciu inwestycji – informują przedstawiciele spółki.

Lista planowanych inwestycji tramwajowych w Sosnowcu do 2020 roku:

  1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu.
  2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli „Będzińska” w Sosnowcu.
  3. Przebudowa pętli „Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej.
  4. Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu.
  5. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3-go Maja.
  6. Modernizacja i dobudowa drugiego toru wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Andersa do Orląt Lwowskich.

– Wszystkie te inwestycje (poza budową nowej linii) polegać będą na gruntownej modernizacji istniejącej infrastruktury tramwajowej (torów, sieci, słupów, platform przystankowych, instalacji odwodnieniowej, a często również innych elementów i instalacji) – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich.

„26” zyska drugi tor?

Z planowanych inwestycji zadowoleni będą mieszkańcy Niwki, którzy korzystają z „26”. Linia między Dańdówką a Mysłowicami zostanie częściowo przebudowana i na sporej długości zyska drugi tor.

– Na razie jeszcze trwają prace projektowe, więc nie mogę zapewnić, że na całym zakresie uda się ten drugi tor zmieścić. Chcemy jednak, by wszędzie tam, gdzie to możliwe, powstała linia dwutorowa – dodaje Andrzej Zowada.