W Sosnowcu powstało nowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego mieszczące się przy ulicy Piłsudskiego 9 w Sosnowcu.

Z pomocy ośrodka mogą skorzystać dzieci i młodzież do lat 18 oraz ich rodziny mieszkające na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Mysłowic.

Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego

Centrum powstało w ramach realizacji projektu systemowego wsparcia dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca. Został on zrealizowany przez Centrum Pediatrii imienia Jana Pawła II w Sosnowcu. Osoby potrzebujące pomocy w zakresie zdrowia psychicznego mogą uzyskać wsparcie w zakresie diagnozy, terapii lub informacji na temat specjalistycznych placówek, które zajmują się konkretną tematyką.

Zapisy poprzez infolinię

Wizyta w Centrum może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z infolinią wykonanym przez rodzica lub prawnego opiekuna. Za każdym razem weryfikacji przyjęcia dokona infolinia oraz Zespół Pierwszego Kontaktu.

Jak Centrum podkreśla w swoim komunikacie działania placówki nie są skierowane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, uzależnieniem od substancji psychoaktywnej, demoralizacją i ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Centrum pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 20:00. Na wizytę można umówić się pod numerami telefonu: 532-560-020 lub 532-560-021.