Od stycznia rodzice dzieci w wieku do 3 lat mogą ubiegać się o przyznanie sosnowieckiego bonu żłobkowego. Komu przysługuje dofinansowanie?

Sosnowiec wspiera rodziców, zapewniając im dopłatę do czesnego w prywatnych żłobkach. – Celem świadczenia jest wsparcie finansowe rodziców lub opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na aktywność zawodową lub inne okoliczności uniemożliwiające im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, decydują się na korzystanie z usług niepublicznych żłobków lub klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy Sosnowiec, ponosząc z tego tytułu wysokie koszty związane z pobytem dziecka w tych placówkach. Świadczenie ma formę częściowej rekompensaty opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku – mówi Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Pomoc dla rodziców

Dotychczas dotacja wypłacana była tylko tym niepublicznym żłobkom, które zostały wybrane w konkursie ofert, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki. Takie rozwiązanie pozwalało na współfinansowanie kwotą 500 zł miesięcznie pobytu dla ok. 600 dzieci. W skali roku to 3,6 mln zł. Od nowego roku kwota została zwiększona do prawie 4,6 mln zł, co pozwoli dofinansowanie pobytu nawet 766 dzieci.

Dotacja wypłacana jest na podstawie wniosku rodzica, zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem dokonania opłaty za żłobek za dany miesiąc. – To oznacza, że rodzice nie muszą martwić się i szukać niepublicznej placówki, która w konkursie otrzymała dofinansowanie. Można powiedzieć, że teraz dotacja będzie „szła” za dzieckiem – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Warto przypomnieć, że w 2015 roku w Sosnowcu było 240 miejsc w oddziałach żłobka miejskiego. Już na początku 2022 roku będzie ich prawie 600.

Aby ubiegać się o bon należy:

  • zamieszkiwać wraz z dzieckiem na terenie Sosnowca;
  • być zatrudnionym lub wykonywać inną pracę zarobkową;
  • nie przebywać na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym na dziecko, na które ubiegamy się o bon;
  • zapisać dziecko do niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego;
  • zrezygnować z ubiegania się o objęcie dziecka opieką przez jednostkę miejską – Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu w przypadku, gdy dziecko na które ubiegamy się o bon znajduje się na liście oczekujących na miejsce;
  • złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Bon zostanie przyznany także jeżeli nie jesteśmy zatrudnieni lub nie wykonujemy innej pracy zarobkowej ponieważ:

  • jesteśmy osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • kontynuujemy naukę w systemie dziennym;
  • odbywamy staż, przygotowanie zawodowe lub uczestniczymy w programach aktywizacji zawodowej.

Świadczenie wypłacane będzie w okresach miesięcznych, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane pod warunkiem udokumentowania przez rodzica poniesienia opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

Wnioski będzie można składać przez cały rok kalendarzowy, zarówno w formie papierowej jak również elektronicznie poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).