Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej znalazł się na pierwszym miejscu rankingu szkół najbardziej przyjaznych osobom LGBTQ+.

W ogólnokrajowym rankingu wybrano szkołę najbardziej przyjazną osobom nieheteronormatywnym, został nią Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Na drugim miejscu znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, a na trzecim I Społeczne Liceum Ogólnokształcące „Bednarska” im. Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie.

Kryteria rankingu

Swoje szkoły pod kątem otwartości i bezpieczeństwa uczniów i uczennic LGBTQ+ oceniło ponad 22 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Odpowiedzieli oni na 17 pytań, które dotyczyły obecności osób nieheteronormatywnych, postaw nauczycieli i nauczycielek oraz ewentualnej dyskryminacji na terenie placówki.

W tym roku szczególną wagę miały pytania dotyczące systemowego podejścia szkoły – organizacji Tęczowego Piątku, warsztatów antydyskryminacyjnych czy zwracania się do osób transpłciowych imieniem preferowanym.

Zwycięskie szkoły nie są więc tylko przyjazne osobom LGBTQ+, ale także zaangażowane na rzecz ochrony praw człowieka. Badanie, dzięki zaangażowaniu 14 koordynatorów i koordynatorek regionalnych dotarło do 2500 placówek w Polsce.

Statystyki z badania

Z ogólnopolskiego badania wynika, że aż 90 proc. uczniów i uczennic wie o przynajmniej jednej osobie LGBTQ+ w swojej szkole. Ponadto, niemal 78 proc. rówieśników i rówieśniczek regularnie dostrzega w swojej szkole symbole przypisywane społeczności LGBTQ+, np. tęczowe przypinki na plecakach. Aż 55 proc. osób jest też zdania, że szkoła nie miałaby nic przeciwko, gdyby para jednopłciowa tańczyła poloneza na studniówce.

Dużo mniejszy odsetek respondentów i respondentek wskazuje jednak na reakcje ze strony grona pedagogicznego w przypadku dyskryminacji czy obraźliwych symboli (jeśli takie przypadki występują). Na wsparcie może liczyć jedynie 26 proc. ankietowanych.

Dyplomy Równości

Dziesięć najlepszych szkół otrzyma Dyplomy Równości certyfikujące pozycję placówek w Rankingu. Są to szkoły z Warszawy, Olsztyna, Dąbrowy Górniczej, Elbląga, Torunia i Łodzi. Dyplomy będą podpisywane przez samorządowców oraz organizacje zajmujące się ochroną praw osób LGBTQ+.

W Dąbrowie Górniczej dokument asygnował prezydent miasta Marcin Bazylak.