Radni z Dąbrowy Górniczej zdecydowali o udzieleniu dotacji na renowację zabytkowej bazyliki w centrum miasta.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej radni zdecydowali o udzieleniu kolejnych dotacji na renowację zabytkowej bazyliki w centrum miasta oraz kapliczki w Trzebiesławicach.

Wsparcie dla bazyliki NMP Anielskiej sięgnie ponad 787 tys. zł, a dla trzebiesławickiej kapliczki to 356 tys. zł. Łączna kwota przekracza 1 mln 144 tys. zł.

Przypomnijmy tylko, że we wcześniejszych latach, z budżetu miasta oba zabytki wsparto kwotą ponad 2 mln 200 tys. zł.

Prace konserwatorskie, renowacyjne i roboty budowlane w bazylice NMP Anielskiej, prowadzone przy wsparciu środków miejskich, obejmą zabezpieczenie i konserwację ceglanej elewacji bocznej – północnej wieży głównej oraz elewacji ceglanych kaplicy św. Aleksandra. Kaplica w Trzebiesławicach przejdzie kompleksowy remont.

Foto: UM Dąbrowa Górnicza