Na Pustyni Błędowskiej, czyli jednej z większych ciekawostek przyrodniczych i krajobrazowych w Polsce, a także największej pustyni na naszym kontynencie powstała nowa atrakcja turystyczna – „róża wiatrów”.

Pustynia Błędowska, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy miejscowościami Klucze, Chechło i Błędów, to jedna z większych ciekawostek przyrodniczych i krajobrazowych w Polsce.

„Polska Sahara” to największa pustynia na naszym kontynencie i największy obszar piasków lotnych w środku kraju. Wykorzystywana była przez Legiony Polskie Piłsudskiego i oddziały Afrika Korps w czasie II wojny światowej. To tutaj kręcone były także sceny do ekranizacji „Faraona” Bolesława Prusa.

W ostatnim czasie, na terenie pustyni, w gminie Klucze, na wzgórzu Dąbrówka pojawiła się nowa atrakcja turystyczna – „róża wiatrów”, czyli drewniana platforma widokowa. Obiekt  jest oświetlony i monitorowany. Wkrótce będzie można tam dojechać ulicą Bolesławską, która jest obecnie przebudowywana.

– Obok platformy widokowej stanął kompleks altan, podestów oraz molo, a także tablice z informacjami o bogactwie przyrodniczym pustyni. Obiekt jest punktem startowym dla istniejących już ścieżek edukacyjnych. Powstaje tu baza nie tylko dla turystów, ale także miejsce do organizowania przeróżnych imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i co równie istotne edukacyjnych – mówi Kamil Wołek z Pustynnego Centrum Informacji w Kluczach.

Warto wspomnieć, że w pierwszym etapie inwestycji zinwentaryzowano roślinność porastającą pustynię i usunięto gatunki, które przeszkadzają w rozwoju cenniejszym okazom. Oczyszczono i spulchniono również tereny pomiędzy siedliskami pustynnej zieleni odpowiadających za właściwą cyrkulację piasku.

Koszt realizacji projektu to kwota 1,8 mln zł, a sama budowa „róży wiatrów” to milion złotych. Gmina Klucze realizuje projekt dzięki unijnej dotacji.