W Sosnowcu powstało Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy dla dzieci i młodzieży. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Moc Wsparcia i gminy Sosnowiec. Wsparcie zapewnią również psychologowie kliniczni z Izraela.

Wsparcie ukierunkowane jest na osoby, które doświadczyły różnych zdarzeń o charakterze traumatycznym w tym konfliktów wojennych. – Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy to nowe miejsce na mapie Sosnowca, które powstaje jako odpowiedź na zgłaszany deficyt w zakresie udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, które doświadczyli różnych wydarzeń o charakterze traumatycznym – mówi Adrian Drdzeń, prezes Stowarzyszenia.

W ramach Centrum powstało miejsce przyjazne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, gdzie mogą oni otrzymać profesjonalną i natychmiastową pomoc poprzez nowoczesne formy terapii i wsparcia w rozwoju. – Obecna sytuacja geopolityczna i agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę jednoznacznie ukazuje nam, jak bardzo eksponowane na różnorodne urazy mogą być dzieci i młodzież i jak trudne może ona mieć skutki w postaci różnorodnych reakcji behawioralnych i emocjonalnych – podkreśla Drdzeń.

Traumatyczne zdarzenia, nadużycia i inne formy przemocy uderzają we wszystkie aspekty funkcjonowania i rozwoju dzieci i młodzieży. – Odłączają dzieci od ich uczuć. Odbierają im zaufanie do ludzi i izolują. Trudno im wtedy polegać na dorosłych. Świat staje się nieprzewidywalny i niebezpieczny. Dzieci zmuszone są do zamknięcia się, zaprzeczenia urazowi i odizolowaniu od innych w celu ochrony siebie i przetrwania. Dzieci, które doświadczyły traumy potrzebują bezpiecznych miejsc i wsparcia specjalistów, którzy rozumieją ich doświadczenia i mogą pomóc im się wyleczyć – dodaje przedstawiciel Stowarzyszenia Moc Wsparcia.

Ograniczona oferta

Doświadczenie z realizacji zadań stowarzyszenia wskazuje, że zjawisko doświadczania przez dzieci przemocy  oraz innych zdarzeń o charakterze urazowym jest istotnym problemem społecznym, a dostępna oferta pomocowa w tym obszarze jest niewystarczająca wobec zapotrzebowania mieszkańców i specjalistów pracujących  z dziećmi i ich rodzinami.

Bez względu na to, kto lub co generuje uraz i w jakiej formie się on przejawia, to najbardziej cierpią na tym dzieci, zwłaszcza te młodsze, których możliwości zgłoszenia problemu, poproszenia  o pomoc są mocno ograniczone. – Dlatego też pożądane jest stworzenie  systemu odpowiedniego wsparcia terapeutyczno-interwencyjnego dla dzieci doświadczających różnych form urazów, zapewniającego pomoc w stabilnych, przewidywalnych i specjalistycznych warunkach. Miejsce takie będzie również stanowić rozszerzenie oferty pomocowej oferowanej przez istniejące już instytucje pomocowe i oświatowe – wskazuje Adrian Drdzeń.

Wsparcie i pomoc

Misją stowarzyszenia jest praca nad przywróceniem poczucia miłości i dobrych więzi do dzieciństwa poprzez relacje, które kierują, wspierają i mają moc pomagania dzieciom w zdrowieniu. Dobra, bezpieczna relacja może być dla dzieci i młodzieży szansą na wyleczenie po doświadczeniu urazu.

Dzięki nawiązanej współpracy z miastem stowarzyszenie dysponuje obecnie nowoczesnym zapleczem lokalowym, wyposażonymi gabinetami, przystosowanymi do zajęć indywidualnych i grupowych oraz nowoczesnymi sprzętami, które uatrakcyjnią pracę terapeutyczną – mówi Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta odpowiedzialna w mieście m.in.: za zdrowie i pomoc społeczną.

Różne formy pomocy

Stowarzyszenie dysponuje kadrą uznanych specjalistów w zakresie psychologii, pedagogiki, interwencji kryzysowej, psychoterapii, psychiatrii, którzy od wielu lat pracują z rodzinami. Na podstawie tych doświadczeń powstało Centrum, które będzie oferowało różne formy pomocy indywidualnej, rodzinnej i  grupowej, zgodne z najnowszą wiedzą z zakresu neurobiologii i psychoterapii.

W Centrum realizowany jest interdyscyplinarny model wsparcia poprzez wprowadzenie bogatej oferty pomocy, m.in.: diagnoza i pomoc psychologiczna, treningi relacji rodzic-dziecko, interwencja kryzysowa, psychoterapia m.in.: w nurcie psychodynamicznym, systemowym i w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, terapie grupowe, grupy wsparcia dla młodzieży i rodziców, arteterapia i relaksacja, terapia zabawą, elementy pracy z ciałem i psychodrama szkolenia i superwizje dla specjalistów, wolontariuszy, koordynatorów pracujących z uchodźcami.

W ramach Centrum utworzono Klub Rodzinny dla rodzin ukraińskich, które także będą mogły skorzystać z pomocy. – W tym miejscu chcielibyśmy się także zwrócić do osób, które dotarły do nas z Ukrainy, a które mają jakiekolwiek doświadczenie w temacie pomocy o której mówimy, czy też kierunkowe wykształcenie. Jesteśmy gotowi przeszkolić takie osoby i włączyć do naszych działań – zapewnia Adrian Drdzeń.

Cenna pomoc z Izraela

W celu dostosowania się do obecnej sytuacji Stowarzyszenie wraz z miastem podjęło współpracę z The Community Stress Prevention Center (instytucja powołana przez Izraelskie Ministerstwo Edukacji w celu przeciwdziałania skutkom nieustannego zagrożenia wojną i zamachami terrorystycznymi).

Psychologowie kliniczni z Izraela udzielą wsparcia szkoleniowego i superwizyjnego i wyposażą specjalistów z Sosnowca w praktyczną wiedzę dotyczącą wspierania dzieci i ich opiekunów po doświadczeniu traumy w wyniku konfliktów zbrojnych.