Nawet 4200 zł kary mogą zapłacić kierowcy, których auto będzie nieubezpieczone przez co najmniej dwa tygodnie. Co więcej, nawet 3-dniowe opóźnienie w zakupie polisy może skutkować karną opłatą.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC ciąży na wszystkich właścicielach zarejestrowanych w Polsce pojazdów i wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ten sam dokument wskazuje na konsekwencje, jakie zostaną nałożone na posiadacza auta w przypadku braku posiadania polisy. Wysokość kar jest jednak zmienna i z reguły zwiększa się o kilkaset złotych każdego roku.

Od czego zależy wysokość kary za brak OC?

Wysokość kar za brak OC jest bezpośrednio związana z płacą minimalną w danym roku. Im tzw. najniższa krajowa jest wyższa, tym kwota konieczna do zapłaty w przypadku braku polisy również rośnie. Maksymalne kary za brak OC ustalane są zależnie od rodzaju pojazdu.

 • właściciele samochodów osobowych – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,
 • właściciele samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,
 • właściciele pozostałych pojazdów – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.

Na ostateczną wysokość kary ma również wpływ okres, w jakim auto pozostawało bez obowiązkowej ochrony.

 • 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
 • 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty kary i chcesz się od niego odwołać, przeczytaj kary za brak OC według najtaniejuagenta.pl.

Ile zapłacę za brak OC?

Zgodnie z powyższymi zasadami oraz obowiązującymi stawkami minimalnego wynagrodzenia, obecnie obowiązujące kary to:

Dla samochodów osobowych:

 • brak OC do 3 dni – 840 zł,
 • brak OC od 4 do 14 dni – 2100 zł,
 • brak OC powyżej 14 dni – 4200 zł.

Dla samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów:

 • brak OC do 3 dni – 1260 zł,
 • brak OC od 4 do 14 dni – 3150 zł,
 • brak OC powyżej 14 dni – 6300 zł.

Dla pozostałych pojazdów:

 • brak OC do 3 dni – 140 zł,
 • brak OC od 4 do 14 dni – 350 zł,
 • brak OC powyżej 14 dni – 700 zł.

Kara za brak OC to nie wszystko

Ubezpieczenie OC gwarantuje właścicielowi auta pokrycie kosztów spowodowanych przez niego szkód. Jeśli kierowca nie wykupi polisy, narazi się więc nie tylko na konieczność pokrycia opłaty karnej , ale również w razie spowodowania kolizji lub wypadku, znacznie większych kosztów. Jeśli Twoja polisa niedługo wygasa, pamiętaj o jej przedłużeniu lub poszukaj propozycji innego towarzystwa. W kalkulatorze OC AC na najtaniejuagenta.pl znajdziesz oferty różnych ubezpieczycieli, dzięki czemu będziesz miał szansę wybrać tę najbardziej atrakcyjną.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY