W Wojkowicach powstanie farma fotowoltaiczna. To szansa na zmniejszenie rosnących kosztów energii. Dzięki projektowi skorzysta miejski Zakład Gospodarki Komunalnej.

W Wojkowicach będą oszczędzać energię, a to za sprawą elektrowni fotowoltaicznej, która powstanie w mieście. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

Farma fotowoltaiczna działa na zasadzie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Energia spływa z paneli do przetwornic, które zamieniają prąd stały na prąd zmienny, a następnie przez transformator przesyłany jest do sieci energetycznej.

– W przypadku takiej inwestycji wszystko ma znaczenie. Wybór właściwego miejsca pod budowę farmy fotowoltaicznej to pierwsze wyzwanie, któremu trzeba sprostać. Taka działka musi posiadać możliwości postawienia instalacji opartej o konstrukcję wbijaną do ziemi, a także miejsce podłączenia do sieci – mówią przedstawiciele miasta.

Własna farma fotowoltaiczna pozwoli oczyszczalni ścieków w Wojkowicach na zmniejszenie rosnących cen energii elektrycznej Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ma być też bardziej ekologicznie.

– Aby poprawić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, postawiono na własne źródło wytwórcze. Rozwiązaniem wspólnym z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego była budowa własnej elektrowni fotowoltaicznej i zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Powstanie nowe źródło wytwórcze energii wraz z infrastrukturą przesyłową, które dzięki rocznej produkcji prądu wpłynie na ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłów zwieszonych PM10, wynikających z produkcji energii równoważnej w elektrowni węglowej – wyjaśnia Marcin Wroński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach.

Wielkość elektrowni dopasowana będzie do profilu zużycia energii oczyszczalni ścieków, aby w pierwszym rzędzie zaspokoić potrzeby energetyczne zakładu. Projekt zakłada również planowaną rozbudowę oczyszczalni i zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

– Idąc w kierunku „pasywnego” miasta, wypowiadamy realną wojnę smogowi i emisji, a to dopiero początek. Inwestycja będzie procentowała w przyszłości w ten sposób, że znacznie ograniczy koszty zużycia energii elektrycznej. Zmniejszając wydatki bieżące, automatycznie zyskujemy fundusze na niezbędne dalsze inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną – mówi Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

Projekt zakłada budowę 36 stołów fotowoltaicznych. Na każdym stole umieszczone zostaną 24 moduły, co da łącznie liczbę właśnie 768 sztuk. Instalacja powstanie na wolnej przestrzeni działki, na której mieści się oczyszczalnia ścieków. Pozwoli zagospodarować przestrzeń nieużytku.

Fundusze na realizację projektu miasto pozyskało w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całość planowanego przedsięwzięcia to ponad 976 tys. zł, z czego 674 tys. zł (85 proc.) to dofinansowanie unijne.