W czwartek, 5 sierpnia odbędzie się pikieta mieszkańców Dąbrowy Górniczej dla poparcia budowy obwodnicy do Euroterminalu w Sławkowie.

2 sierpnia, na dwa miesiące, ponownie dopuszczony został ruch ciężarówek dojeżdżających ul. Strzemieszycką do Euroterminalu w Sławkowie. Takiemu rozwiązaniu od wielu miesięcy sprzeciwiają się samorządowcy. W lipcu 2020 r. samorządowcy z Dąbrowy Górniczej, Sławkowa i powiatu będzińskiego zaapelowali wspólnie do ministra infrastruktury o wsparcie budowy drogowego łącznika, który odciąży lokalne drogi od ruchu ciężarówek.

W ubiegłym roku ustalono także, że co dwa miesiące, będą wprowadzane naprzemiennie ograniczenia dla ruchy ciężarówek – raz w rejonie ul. Strzemieszyckiej, następnie na ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie. Takie rozwiązanie zapewnia równomierne rozłożenie uciążliwości związanych z ruchem tirów, dojeżdżających do terminali przeładunkowych.

Mieszkańcy mają dość

To rozwiązanie doraźne. Miało ono tymczasowo spełnić oczekiwania mieszkańców Sławkowa i Dąbrowy Górniczej. Niestety okazała się niewystarczająca, ponieważ mimo zakazu, naruszając przepisy, większość pojazdów wybiera drogę przez Strzemieszyce. Spowodowane jest to słabością służb, błędnym oznakowaniem oraz rozmieszczeniem bramek viatoll.

Mieszkańcy mają dość. 5 sierpnia, w godz. 10-12, w Dąbrowie Górniczej na ul. Rudnej, obok pomnika odbędzie się pikieta mieszkańców dla poparcia budowy obwodnicy do Euroterminalu w Sławkowie zorganizowana przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Po pikiecie będzie przekazana petycja do premiera Mateusza Morawieckiego.

– Panie premierze, mieszkańcy części Dąbrowy Górniczej, dzielnicy Strzemieszyce Wielkie oraz mieszkańcy Sławkowa od ponad 30 lat muszą mieszkać w tragicznych warunkach. Dojazd do Euroterminalu w Sławkowie odbywa się wąskimi ulicami tych miejscowości. Cierpi na tym nasze zdrowie. Hałas zabija nas powoli. Pękają domy. Doszliśmy do takiego momentu, że mamy dość. Mówimy głośno, że tak dalej być nie może – czytamy w petycji mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Brak wsparcia

Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa, oraz Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, w marcu po raz kolejny zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o priorytetowe potraktowanie budowy łącznika między DK 94 i Euroterminalem i wpisanie jej jako inwestycji kluczowej do Krajowego Programu Odbudowy.

Dotychczasowa korespondencja między zagłębiowskimi samorządowcami i przedstawicielami rządu nie przyniosła odpowiedzi, czy inwestycja zostanie sfinansowana ze środków centralnych. Sprawa ponownie trafiła do Ministerstwa Infrastruktury, które ma przeanalizować m.in. możliwość ujęcia budowy łącznika w ramach programów finansowanych ze środków unijnych w latach 2021-2027. Do tego konieczne byłoby najpierw zapisanie jej w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Programie Budowy Stu Obwodnic na lata 2020 – 2030.

– Na szczytach władzy samorządowej i rządowej trwają przepychanki, kto ma realizować inwestycję. Nasze apele i petycje do różnych instytucji, w których staramy się pokazać istotę i skalę problemu są ignorowane. W odpowiedziach na nasze pisma, petycje, apele i zgłoszenia wniosków do programów rządowych przedstawiane było nam niejednoznaczne stanowisko. W sprawie budowy obwodnicy działania są podejmowane przez różne podmioty już od ponad 30 lat. Przy tych wszystkich działaniach pomijani byli mieszkańcy Strzemieszyc – dodają mieszkańcy.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Strzemieszycka ponownie dostępna dla kierowców