W piątek, 13 lipca skończyło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na opracowanie logotypu dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Teraz komisja konkursowa zrecenzuje nadesłane 144 prace i wybierze pięć najlepszych, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

– Otrzymaliśmy 144 portfolio, za które chcielibyśmy bardzo podziękować. Teraz nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym i przekazane do recenzji komisji konkursowej. Większość z prac, które otrzymaliśmy, została nadesłana przez polskich autorów, ale mamy również kilka zgłoszeń z zagranicy, z Portugalii, Włoch oraz Wielkiej Brytanii – informuje Rafał Kurowski, dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej.

Po zweryfikowaniu czy wszystkie zgłoszenia są kompletne pod względem formalnym, zostaną następnie przekazane do oceny komisji konkursowej. Pięć najlepszych zgłoszeń powinniśmy poznać do 24 lipca. Ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, który będzie polegał na zaprojektowaniu propozycji logotypów dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Autorzy będą mieli na to czas do 26 sierpnia, a rozstrzygnięcia konkursu organizatorzy spodziewają się 28 sierpnia. Każdy z finalistów otrzyma po 3 tys. zł nagrody, zaś zwycięzca dodatkowe 17 tys. zł oraz propozycję opracowania księgi znaku dla GZM.

Warto dodać, że w regulaminie konkursu znalazły się również wskazówki, którymi projektanci powinni się kierować pracując nad logotypem dla GZM. Jedną z nich jest to, aby przedstawiony projekt zrywał z wciąż funkcjonującymi stereotypami i pokazywał potencjał metropolii. Logo powinno być również świeże, proste, eleganckie i funkcjonalne – tak, by można było je prezentować zarówno podczas imprez lokalnych, jak i na największych światowych wydarzeniach biznesowych.