Czytelnicy, którzy zwlekają z oddaniem książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu mogą mieć problem. Od 1 marca rusza procedura windykacyjna.

Od 1 marca w sosnowieckiej bibliotece rusza procedura windykacyjna związana z odzyskiwaniem przetrzymywanych zbiorów bibliotecznych oraz egzekwowaniem naliczonych kar pieniężnych.

W tym celu władze placówki rozpoczęły współpracę z kancelarią adwokacką Michała Leskiego z Sosnowca. – Podejmowane przez naszą instytucję działania ― zgodnie z zapisami ustawowymi i regulaminowymi ― mają na celu przeciwdziałanie rozpraszaniu zbiorów bibliotecznych pozyskanych ze środków publicznych, a tym samym zwiększenie ich dostępności dla wszystkich użytkowników biblioteki – podkreśla dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.

PRZECZYTAJ: Sosnowiecka biblioteka otrzyma spore dofinansowanie

Do końca lutego jest szansa, aby oddać książki bez konsekwencji prawnych. – Zwracamy się z apelem o terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań czytelniczych, a w przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek o pilne uregulowanie zadłużenia wobec biblioteki – podkreślają pracownicy sosnowieckiej książnicy.

Windykacja w Miejskiej Biblioteka Publicznej w Sosnowcu - fot. mat. pras.
Windykacja w Miejskiej Biblioteka Publicznej w Sosnowcu – fot. mat. pras.