Rusza modernizacja systemu odpylania w dąbrowskiej stalowni ArcelorMittal. Koszt inwestycji, na którą mieszkańcy czekali od lat, to 100 mln zł.

Dąbrowa Górnicza, według danych GUS, jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Jest także liderem pod względem największej emisji niezorganizowanej. Problemy mieszkańców są spowodowane znacznym skoncentrowaniem przemysłu na tym terenie, niespotykanym w skali kraju.

Jednak zakłady, które tak znacznie wpływają na zdrowie i środowisko naturalne, dają także pracę. Dlatego też w kwietniu 2015 roku mieszkańców Dąbrowy zelektryzowała wiadomość, że jednemu z największych zakładów w regionie groziło zamknięcie. Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wszczął w tym czasie postępowanie w sprawie zamknięcia stalowni ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Według inspektorów na terenie zakładu dochodziło do emisji niezorganizowanej, głównym zanieczyszczeniem wprowadzanym do powietrza z ww. procesów był pył o charakterze metalicznym.

Po tej informacji firma zapowiedziała modernizacje systemu odpylania w dąbrowskiej stalowni i dostosowanie do unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), która zaczyna obowiązywać w Polsce pod koniec 2018 roku.

W tym tygodniu ArcelorMittal Poland poinformował, że rozpoczęła się budowa nowego systemu odpylania w stalowni. Obecnie funkcjonujący składa się z jednego układu odpylającego, który obejmuje większość procesów. Rozpoczynająca się właśnie modernizacja przewiduje dwa układy odpylania: wybudowanie nowej odpylni dla samych trzech konwertorów (to urządzenia, w których powstaje płynna stal), a także modernizację istniejącego układu, który obejmie pozostałe operacje, m.in.: proces odsiarczania surówki żelaza. Dzięki realizacji tych działań moc odpylania zwiększy się trzykrotnie. Koszt projektu przekroczy 100 mln zł, a jego finał przewidziano na drugą połowę 2018 roku.

W zakres projektu wchodzi ponadto instalacja tzw. okapów poddachowych, które zostaną zamontowane na wysokości ok. 40 metrów. Jak informują przedstawiciele firmy, pozwoli to na wyeliminowanie niezorganizowanej emisji pyłowej znad hali konwertorów.

– Kwestie związane z ograniczaniem oddziaływania naszych procesów na otoczenie traktujemy z najwyższą powagą. Modernizacja systemu odpylania dąbrowskiej stalowni,  pozwoli nam nie tylko dotrzymać limitów wynikających z przepisów unijnych, ale i spełnić oczekiwania mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakresie zmniejszania naszego oddziaływania na środowisko – poinformował Geert Verbeeck, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland.

– Cieszę się, że zapowiadana od lat inwestycja wreszcie staje się faktem. Wierzę, że uruchomienie zupełnie nowego sytemu odpylania stalowni zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście, a efekty jego działania odczują przede wszystkim mieszkańcy Dąbrowy Górnicze – skomentował Marcin Bazylak, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Obecnie na terenie huty modernizowane są także systemy odpylania dwóch taśm spiekalniczych. Elektrociepłownia TAMEH (wspólne przedsięwzięcie ArcelorMittal i firmy TAURON) również realizuje duży projekt środowiskowy – budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Wartość wszystkich tych przedsięwzięć przekracza 700 mln zł.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 tysięcy osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 tysięcy.