Małgorzata Majewska od 6 lat piastuje stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia. Decyzją prezydenta Zbigniewa Podrazy będzie kierować placówką przez kolejne 3 lata.

Jak informuje dąbrowski magistrat, powołanie będzie obowiązywało od 26 czerwca i zostało przewidziane na czas określony, a dokładnie 3 lata i siedem miesięcy.

Małgorzata Majewska jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i absolwentką Wydziału Reżyserii Teatru Lalek Wyższej Szkoły im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Ukończyła również zarządzanie firmą na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od samego początku pracy zawodowej związana jest z kulturą. Pierwszą pracę rozpoczęła w 1978 roku jako adeptka w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, a po ukończeniu reżyserii, w latach 1984 – 1990, pracowała w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, gdzie m. in. reżyserowała spektakle w zawodowych teatrach lalkowych w Opolu, Poznaniu i Słupsku.

W latach 1992-1995 pełniła funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie tworząc teatr repertuarowy ściśle związany ze środowiskiem oraz inicjując działalność impresaryjną teatru.

Lata 1995-1998 to kierowanie Dworem Zieleniewskich w Trzebini. Przygotowywała koncepcje funkcjonowania, projektu struktury organizacyjnej i dokumenty rejestrowe. Wysoka jakość ówczesnej oferty kulturalnej sprawiła, że Dwór Zieleniewskich stał się wzorem działalności kulturalnej w regionie.

Okres od 1986 do 1992 to związki z ruchem amatorskim, jako instruktor teatralny w klubach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, a od 1988 roku również w Pałacu Kultury Zagłębia. Przygotowywane w tym okresie spektakle były doceniane na przeglądach teatrów dziecięcych, a Małgorzata Majewska została wyróżniona ogólnopolską nagrodą Towarzystwa Kultury Teatralnej.

Od 1998 roku piastowała stanowisko dyrektora biura reklamy jednej z największych gazet regionalnych, gdzie przygotowując wiele promocyjnych projektów wydawniczych, w dalszym ciągu współpracowała z instytucjami kultury i samorządami z całego województwa śląskiego. Funkcję dyrektora PKZ pełni od 6 lat.