Rozpoczęło się frezowanie drugiego odcinka ul. Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej, na którym wkrótce budowana będzie grawitacyjna kanalizacja deszczowa i sanitarna. Jednocześnie od początku tygodnia trwa odbudowa jezdni, pod którą kanalizacja już powstała.

Warta 17,2 mln zł budowa kanalizacji na 850-metrowym odcinku ul. Strzemieszyckiej – od skrzyżowania z ul. Puszkina do Skrzyżowania z ul. Szklanych Domów – rozpoczęła się w październiku zeszłego roku. Miedzy skrzyżowaniem z ul. Puszkina a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 5 kanalizacja deszczowa i sanitarna jest już gotowa, podobnie jak i wodociąg, który przy okazji układany był wzdłuż drogi. Pora więc na odbudowę jezdni.

– W miniony poniedziałek rozpoczęliśmy roboty drogowe. Prace przy korytowaniu i układaniu tłucznia pod podbudowę trwają na pasie w kierunku Sławkowa, potem przeniosą się na drugi pas – mówi Rafał Zwoliński, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów.

Ruchem wzdłuż odbudowywanego odcinka steruje wahadłowa sygnalizacja świetlna. Warstwy bitumiczne będą nakładane połówkowo, dopiero ostatnia ścieralna warstwa nawierzchni zostanie położona na całej szerokości jezdni. Wtedy też będzie konieczne zamknięcie drogi. Ta część inwestycji planowana jest jednak dopiero wtedy, gdy zakończą się prace na całym odcinku.

W czwartek przed południem rozpoczęło się frezowanie kolejnego odcinka. Prace prowadzone są od posesji pod numerem 370 i sięgną aż do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów. – Od poniedziałku na tym odcinku rozpoczną się wykopy pod kanalizację – zapowiada Rafał Zwoliński.

Ruchem, tak jak na pierwszym odcinku, będzie sterowała wtedy sygnalizacja świetlna. Przy okazji budowy kanalizacji na całym odcinku po stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która docelowo połączy się z drogą rowerową wybudowaną w 2020 roku wzdłuż ulicy Oddziały AK Ordona.