Chcesz posłać swoje dziecko do żłobka, ale brakuje miejsc? Ma w tym pomóc klub dziecięcy, który od września będzie funkcjonował w Sosnowcu.

Klub dziecięcy, który od września będzie funkcjonował przy „Elektroniku” na ul. Jagiellońskiej w Sosnowcu ma być alternatywą dla żłobka.

– Projekt skierowany jest do rodziców dzieci, które ukończyły 1 rok życia do lat 3 z obszaru Sosnowca, dla których opieka nad dziećmi stanowi barierę związaną z dostępem do rynku pracy. To także alternatywa dla tych dzieciaków, które nie dostały się do żłobka. Działania skierowane są zarówno do osób chcących wejść na rynek pracy jak i do tych, które chcą na niego powrócić lub są zagrożone przerwaniem aktywności zawodowej – mówi Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca.

W ramach projektu „Mogę Wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” można skorzystać z opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym lub też ubiegać się o refundację części kosztów wynagrodzenia niań.

– W klubie dziecięcym opieka będzie sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. Dziecko będzie mogło przebywać w klubie przez pięć godzin dziennie, w wybranym wymiarze czasowym, gdyż klub będzie działał najprawdopodobniej w godzinach od 7.00 do 20.00. Oczywiście przygotowana będzie oferta żywieniowa. W sumie mamy piętnaście miejsc – podkreśla Anna Jedynak.

Jak dodaje wiceprezydent Jedynak, refundacja części kosztów wynagrodzenia niań opiekujących się dziećmi dotyczy także dzieci w wieku do lat trzech z terenu Sosnowca. – Do klubu dziecięcego rekrutacja trwa do końca czerwca, z kolei w zakresie refundacji wynagrodzenia niań do końca września – dodaje Jedynak.