Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej seniorzy mogą korzystać z bezpłatnej, dziennej opieki medycznej w nowym ośrodku w Sosnowcu. Dzienny dom opieki medycznej powstał w ramach pilotażowego programu przy Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów, w dzielnicy Zagórze.

Ośrodek, prowadzony przez Fundację „Unia Bracka”, znalazł się w gronie podmiotów, które w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia, uzyskały dofinansowanie na utworzenie i prowadzenie dziennego domu opieki medycznej. Projekt finansowany jest w 97% ze środków unijnych, pozostała część to wkład własny fundacji.

Dzienny dom opieki medycznej to nowa forma opieki i leczenia skierowana do osób niesamodzielnych, głównie po 65. roku życia oraz ich rodzin. Ośrodki tego typu mają zapewnić opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych, która jest mniej stresogenna. Ponadto, dzięki takiemu rozwiązaniu, instytucje, takie jak szpitale czy ośrodki opieki całodobowej, poprzez skierowanie pacjenta na pobyt dzienny w DDOM mają zostać odciążone.

– Dzienne formy opieki nad pacjentami są bardzo rozwinięte w krajach zachodnich. W Polsce nadal jest ich stosunkowo niewiele. W całej Polsce ośrodków takich jak nasz Dzienny Dom Opieki Medycznej pod Kasztanami jest tylko 54 – mówi Joanna Sojka, Kierownik Zespołu Terapeutycznego w Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów.

W dobie starzejącego się społeczeństwa ośrodki takie jak nasz będą coraz bardziej potrzebne. – Już dziś wiele młodych osób szuka możliwości zapewnienia osobie bliskiej profesjonalnej opieki połączonej z kontynuacją leczenia. Dzienna forma naszego ośrodka oraz jego specjalizacja w kierunku opieki nad osobami starszymi tworzą niespotykany dotychczas typ ośrodka, który umożliwia pacjentowi kontynuację terapii bez konieczności zmiany miejsca pobytu i rozłąki z rodziną (pacjent wraca do domu na noc) – dodaje Joanna Sojka.

Kto może skorzystać z bezpłatnej opieki?

Do tego typu ośrodków kierowane są osoby, które są bezpośrednio po hospitalizacji lub były hospitalizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a które wymagają rehabilitacji oraz pomocy w procesie usamodzielniania się. Osoba kierowana do DDOM w wyniku hospitalizacji stała się niesamodzielna i nie może pozostać pod wyłączną opieką lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Kierowanie do Dziennego Domu odbywa się na podstawie specjalnego skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego. Jednorazowo pomoc będzie mogło uzyskać 15 osób. Seniorzy będą mogli tu przebywać od 30 do 180 dni.

Kompleksowa terapia dostępna jest dla pacjenta w jednym miejscu i prowadzona pod opieką wielospecjalistycznego zespołu medycznego. Pensjonariusze będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, psychologiczną, intensywną rehabilitację oraz zajęcia terapeutyczne, a w razie potrzeby również badania laboratoryjne, a także posiłki. Wsparciem zostanie objęta również rodzina pacjenta.