Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie „Dobry start”, w ramach którego rodzice bądź opiekunowie mogą ubiegać się o 300 złotych na wyprawkę szkolną dla dzieci.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej dzieciom do ukończenia 20 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Programem nie są objęte dzieci w przedszkolu, zerówce oraz studenci.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane: elektronicznie od 1 lipca do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@atia, portalu PUE ZUS, wybranych systemów bankowych, a także tradycyjnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie do 31 sierpnia włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2020 r. Realizacja wniosków złożonych po 1 września nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 uprasza się, aby w miarę możliwości składać wnioski za pośrednictwem platformy elektronicznej. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie wniosku w części dotyczącej adresu siedziby szkoły, do której uczęszczać będzie dziecko w roku szkolnym 2020/2021.