Z ulicy 3 Maja w Dąbrowie Górniczej zniknęły samochody i dotychczasowe słupki, dzięki czemu powiększyła się przestrzeń dla pieszych. Na głównej arterii miasta pojawiła się także dodatkowa zieleń. To wszystko w ramach akcji „Żywa ulica”.

Martwa – tak o ulicy 3 Maja w Dąbrowie Górniczej mówi część mieszkańców. Obecnie główna arteria miasta w niczym nie przypomina tej sprzed lat. Większość znajdujących się tutaj lokali opanowały banki i kancelarie. Ulicę podzielono słupkami, z kolei kierowcy zostawiają swoje samochody gdzie popadnie.

Większość osób, z którymi rozmawiałam stwierdziło, że nie tak powinna wyglądać główna ulica miasta. Jest szansa, że w końcu coś się tu zmieni. W czwartek, 5 października przedstawiciele fundacji Napraw Sobie Miasto wspólnie z dąbrowianami zamienili deptak 3 Maja w „żywą ulicę”. Czym jest „żywa ulica”?

– To narzędzie testowania rzeczywistych zmian w przestrzeni miejskiej razem z ludźmi, którzy z niej codziennie korzystają. Polega na projektowaniu, budowaniu i użytkowaniu niskokosztowych, w stosunku do rozwiązania docelowego, i mobilnych prototypów w skali 1:1 dla rozwiązań urbanistycznych dotyczących pasa drogowego – wyjaśnia Olga Sikorska z Fundacji Napraw Sobie Miasto.

– Od rana, na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Bandrowskiego obowiązuje zakaz ruchu z wyjątkiem dojazdu mieszkańców do posesji, zaopatrzenia lokali, służb miejskich i rowerów. Dostawy mogą odbywać się wyłącznie w godzinach między 22:00 a 10:00, z kolei samochody dostawcze mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Na ulicy został wprowadzony ruch dwukierunkowy, ponieważ wjazd na ul. 3 Maja od strony ul. Sobieskiego został zamknięty – mówi Arkadiusz Grządziel, naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa dąbrowskiego urzędu.

Równocześnie zniknęły słupki wydzielające jezdnię. W wolnej przestrzeni pojawiła się za to zieleń w dużych donicach i nowe, tymczasowe meble: dwa typy niestandardowych, drewnianych ławek, które przedstawiciele Fundacji Napraw Sobie Miasto i chętni mieszkańcy budowali w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. Kosmonautów. Istniejące elementy, donice, ławki i kosze na śmieci, zostały przesunięte.

" Żywa ulica" Dąbrowa Górnicza - fot. AR
” Żywa ulica” Dąbrowa Górnicza – fot. AR

Przygotowania do wprowadzenia projektu w życie trwały od połowy sierpnia. Wtedy rozpoczęły się wywiady z mieszkańcami i przedsiębiorcami. 16 września, podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych, na ul. 3 Maja stanął uliczny punkt konsultacyjny.

– Tylko w ciągu kilku godzin spotkaliśmy się z około 150 osobami. Mieszańcy mówili głównie o ruchu na ulicy, zarówno w kontekście miejsc problematycznych, jak i ulubionych. Poruszyli kilka tematów kluczowych: obecność samochodów, stan nawierzchni oraz bezpieczeństwo. Znakomita większość wskazywała, że ten obszar powinien się zmienić – mówi Damian Rutkowski, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Pytani o idealną ulicę 3 Maja, mieszkańcy jednogłośnie opisywali wygodny, bezpieczny dla pieszych, czysty i pełen zieleni deptak, miejsce bez samochodów i parkingów, przez które powoli przejeżdżają wyłącznie mieszkańcy lub dostawcy do lokali usługowych. Uzupełnieniem rozmów były warsztaty projektowe, których celem było wypracowanie wspólnej wizji zagospodarowania ulicy. Eksperyment potrwa do 26 października.

– Liczymy, że podczas jego trwania uda nam się wspólnie z mieszkańcami wypracować taką „receptę” dla ul. 3 Maja, która pozwoli zmienić jej obliczę na stałe – podsumowuje Damian Rutkowski.