Dąbrowa Górnicza znalazła się w czołówce najbardziej zamożnych miast na prawach powiatu według rankingu „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2017” Wspólnoty. Ile wyniósł dochód na jednego mieszkańca? 

Poznaliśmy najzamożniejsze miasta, wsie, powiaty i województwa w 2017 roku według rankingu „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2016” czasopisma „Wspólnota”. W czołówce najbardziej zamożnych miast na prawach powiatu znalazła się Dąbrowa Górnicza, która zajęła 6. miejsce. Według rankingu, w dębowym mieście dochód na jednego mieszkańca wynosi nieco ponad 4,7 tys. zł.

Bycie w czołówce najzamożniejszych samorządów zdecydowanie jest powodem do zadowolenia. Warto jednak podkreślić, że ranking nie uwzględnia kosztów związanych z wielkością miasta i koniecznością utrzymaniem całej infrastruktury miejskiej, a w przypadku Dąbrowy Górniczej mówimy o setkach kilometrów wodociągów, kanalizacji, dróg i chodników – skomentował na jednym z portali społecznościowych prezydent Zbigniew Podraza.

W rankingu Wspólnoty znalazły się także inne miasta z naszego regionu. Na 22. miejscu uplasowało się Jaworzno (dochód na jednego mieszkańca – 4,1 tys. zł), z kolei Sosnowiec zajął 46. miejsce (dochód na jednego mieszkańca – 3,4 tys. zł).

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie  intensywnego korzystania z funduszy unijnych takie dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów.

Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie danych z GUS pod kątek kilku aspektów.

Cały ranking „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2017” Wspólnoty.