W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej zakończy się audyt zlecony przez władze miasta. Wynika z niego, że sytuacja szpitala jest trudna, ale jak mówi prezydent Marcin Bazylak, nie odbiega ona od innych tego typu placówek w naszym kraju.

Nieefektowny model zarządzania, brak czytelnych planów długo- i średniookresowych, trudna sytuacja finansowa oraz permanentny kryzys wizerunkowy – to tylko przykładowe wnioski po audycie, który zaprezentował prezydent Marcin Bazylak.

– Prezentowany raport zawiera diagnozę oraz ocenę stanu faktycznego, jak i i zalecenia, co zrobić, żeby dąbrowski szpital dobrze funkcjonował, odpowiadał oczekiwaniom pacjentów, a także stał się ważnym elementem systemu ochrony zdrowia w mieście, współpracującym z pozostałymi placówkami. Naszym celem jest sprawnie działający wielospecjalistyczny szpital – powiedział na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Prezentacja audytu dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – fot. MZ
Prezentacja audytu dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – fot. MZ

Nad sytuacją w dąbrowskim szpitalu pracował specjalnie powołany zespół audytowy pod przewodnictwem dra Patryka Kuziora, naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. – Z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że przez ostatnie lata szpital zarządzany był nieefektywnie i brakowało w nim właściwego planowania, w tym uwzględniania ryzyk. Plan inwestycyjny to właściwie zbiór liczb i haseł, bez gruntownej analizy potrzeb – wyliczał Patryk Kuzior.

Prezentacja audytu dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – fot. MZ
Prezentacja audytu dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – fot. MZ

Zdaniem autorów raportu, aby „uzdrowić” dąbrowski szpital, należy przede wszystkim zmienić sposób zarządzaniem placówką, wykorzystać jej potencjał związany z doświadczoną kadrą i nowoczesnym sprzętem, a także poprawić wizerunek placówki. Należy również poprawić sterowanie rozwojem, zwiększyć przychody operacyjne, przejść na pracę projektową, którą łatwiej zarządzać i na bieżąco kontrolować.

Patryk Kuzior poinformował, że zadłużenie szpitala sięga obecnie ponad 32 mln zł, z czego zobowiązania wymagalne na koniec 2018 roku wynosiły 18 mln zł, co wpływa niekorzystnie na płynność finansową placówki.

Prezentacja audytu dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – fot. MZ
Prezentacja audytu dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – fot. MZ

Wśród najbliższych planów jest rozpisanie konkursu na stanowisko dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii oraz udzielenie mającej problemy z płynnością finansową placówce pożyczki w wysokości 10 mln zł. O tym zdecydują dziś dąbrowscy radni.

– Środki te pozwolą nie tylko na poprawę płynności finansowej szpitala, ale również dadzą możliwość realnych działań – podkreśla Marcin Bazylak.

Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Bazylak potwierdził również, także zapowiadaną w trakcie kampanii wyborczej, decyzję o przeprowadzeniu konkursu na nowego dyrektora szpitala.

– Przekazałem radzie miejskiej projekt uchwały powołującej komisję konkursową, która odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie konkursu oraz wyłonienie nowego dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Liczę na to, że podczas środowej sesji radni przystaną na moją propozycję i komisja konkursowa od 28 marca będzie mogła rozpocząć swoje prace – powiedział prezydent.

Prezentacja audytu dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – fot. MZ
Prezentacja audytu dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – fot. MZ

Dodał również, że ze względu na zapowiedziane na 27 marca przejście na emeryturę dyrektora Zbigniewa Podrazy, do czasu rozstrzygnięcia konkursu kierowanie szpitalem powierzy Iwonie Łobejko – wieloletniej dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.

– Jestem przekonany, że doświadczenie dyrektor Łobejko pozwoli zabezpieczyć funkcjonowanie szpitala do czasu rozstrzygnięcia konkursu i jednocześnie będzie stanowić dobry punkt wyjścia do zmian, jakie czekają ZCO i które zostały zaproponowane w poaudytowym raporcie – zaznaczył prezydent.

W dąbrowskim szpitalu rocznie hospitalizowanych jest 17 tys. osób, lekarze udzielają też 80 tys. porad w przyszpitalnych przychodniach, a Szpitalny Oddział Ratunkowy obsługuje 24 tys. pacjentów rocznie.

Do sprawy wrócimy jeszcze niebawem.