echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Burmistrz Czeladzi, Zbigniew Szaleniec, został wiceprzewodniczącym zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Docenieni zostali także burmistrzowie Wojkowic, Sławkowa i Siewierza.

Na wtorkowej sesji zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii doszło do kilku zmian personalnych w ścisłych gremiach związku.

Danuta Kamińska i Krzysztof Zamasz zostali wiceprzewodniczącymi zarządu G-ZM. Oboje byli dotąd członkami zarządu metropolii. Szefem zarządu pozostaje Kazimierz Karolczak.

Jak tłumaczą przedstawiciele związku, decyzja ta była konieczna, bowiem przyjęty na lutowej sesji statut G-ZM przewiduje, że w skład zarządu metropolii wchodzi pięciu członków, wśród nich przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących.

Zbigniew Szaleniec wiceprzewodniczącym zgromadzenia

Na sesji wybrano także wiceprzewodniczących zgromadzenia metropolii. Do przewodniczącego Marcina Krupy (prezydenta Katowic) i wiceprzewodniczącego Andrzeja Dziuby (prezydenta Tychów) dołączył burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec oraz prezydent Bytomia Damian Bartyla.

– To wielkie wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale także dla naszego niewielkiego, ale dynamicznie rozwijającego się miasta – skomentował burmistrz Zbigniew Szaleniec.

Wybrano też przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej zgromadzenia, a także powołano komisję budżetu i finansów oraz komisję rozjemczą zgromadzenia.

Tomasz Szczerba przewodniczącym komisji rewizyjnej

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Przewodniczącym i wiceprzewodniczącym wybranej już wcześniej komisji rewizyjnej zgromadzenia G-ZM zostali odpowiednio: burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba oraz wójt gminy Wyry Barbara Prasoł. Pozostali członkowie tej komisji to: Dawid Kostempski (prezydent Świętochłowic), Joachim Bargiel (wójt gminy Gierałtowice) oraz Marek Cyl (wójt gminy Świerklaniec).

Rafał Adamczyk członkiem komisji budżetu i finansów

Członkami komisji budżetu i finansów zgromadzenia zostali: prezydent Chorzowa Andrzej Kotala (przewodniczący), wójt gminy Pilchowice Maciej Gogulla, wójt gminy Bojszowy Henryk Utrata, burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk i burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech (wiceprzewodniczący).

Zdzisław Banaś członkiem komisji rozjemczej

Członkami komisji rozjemczej zostali natomiast: prezydent Mysłowic Edward Lasok (wiceprzewodniczący), prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik (przewodnicząca), burmistrz Bierunia Krystian Grzesica, burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś i wójt gminy Zbrosławice Wiesław Olszewski.

Czym zajmuje się komisja rozjemcza? – Jej zadaniem jest rozpatrywanie sprzeciwów wobec projektów uchwał. Umotywowany sprzeciw może wnieść delegat gminy członkowskiej w sytuacji, gdy uzna, że dany projekt uchwały istotnie narusza interes reprezentowanej przez niego gminy – czytamy w statucie związku.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 roku, a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 roku. Związek skupia 41 miast i gmin Śląska i Zagłębia, które zamieszkuje 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);