Na ostatniej sesji dąbrowscy radni podjęli uchwałę w sprawie dopłat do cen wody i ścieków dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. To ważne, bo od maja obowiązywać będzie nowa taryfa i cena wody oraz ścieków pójdzie w górę.

Od 25 maja zacznie obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfa ta została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Jednym z jego zadań, które dotąd leżało po stronie rad miejskich, jest właśnie decydowanie o wysokości opłat wodno-ściekowych. Zgodnie z cennikiem przyjętym przez Wody Polskie, stawka dla odbiorców indywidualnych za metr sześcienny wody wyniesie 7,58 zł, a za ścieki 10,82 zł.

Podczas sesji, radni na wniosek prezydenta miasta zdecydowali o dopłatach dla mieszkańców. Wyniosą one 1,03 zł do metra sześciennego wody i 3,84 zł do metra sześciennego ścieków. Dzięki temu dąbrowianie zapłacą 6,55 zł za metr sześcienny wody i 6,98 zł za metr sześcienny ścieków.

Na złagodzenie skutków obciążenia domowych budżetów, z miejskiej kasy przeznaczonych zostanie prawie 14 mln 800 tys. zł.