Poznaliśmy zwycięzcę międzynarodowego konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej. Wygrała wizja koszalińsko-szcecińskiej pracowni Analog.

Wiemy już, gdzie w Dąbrowie Górniczej znajdzie się nowy rynek, w jaki sposób historyczne hale dawnej fabryki Defum powiązano z nową zabudową, jak powinien przebiegać proces inwestycji w śródmieściu. Znamy też odpowiedź na pytanie, jak połączyć oczekiwania mieszkańców, wielokrotnie wyrażane w konsultacjach, z postulatem ekonomicznej stabilizacji projektu Fabryka Pełna Życia.

Wygrała koszalińsko-szczecińska pracownia Analog

W czwartek, 11 kwietnia, poznaliśmy werdykt sądu konkursowego międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Wygrała praca autorstwa biura Analog Piotr Śmierzewski. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 22 000 zł i zlecenie na zaprojektowanie Fabryki Pełnej Życia. – W ten sposób nasz projekt stworzenia tętniącego życiem serca miasta przechodzi do fazy realizacyjnej. Jeszcze w tym roku chcemy powołać operatora Fabryki Pełnej Życia i rozpocząć rozmowy z potencjalnymi inwestorami – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej - fot. mat. pras.
Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej – fot. mat. pras.

Prof. Henryk Zubel przyznał, że głosowanie było tajne, ale zwycięzca został wybrany jednogłośnie. W uzasadnieniu podkreślono, że nagroda została przyznana „za wysoki poziom warsztatu urbanistycznego, uwidocznionego w przedstawionych rozwiązaniach”. – Praca Analog Piotr Śmierzewski najlepiej określa od czego należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia Dąbrowy Górniczej, wskazując przestrzeń zlokalizowaną w północnej części dawnych zakładów Defum, „wyciętą” z zespołu hal. Ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki Defum, a nie obok niej, to zasadnicza decyzja projektowa. Dzięki takiemu podejściu cały zespół budynków tworzy wyraźną, spójną całość, która odcina się od otaczającej zabudowy – wyjaśnia prof. Henryk Zubel.

Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej - fot. mat. pras.
Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej – fot. mat. pras.

Ponadto zwycięska praca w najpełniejszym stopniu uwzględnia uwarunkowania formalno-prawne. – Można powiedzieć, że jej autorzy „twardo stąpają po ziemi”, a jednocześnie znaleźli rozwiązanie niezwykle atrakcyjne w kontekście urbanistyczno-architektonicznym. Łatwo przy tym dostrzec zarysowanie długofalowej strategii inwestycyjnej – co ma wielkie znaczenie dla etapowej komercjalizacji obszaru Fabryki Pełnej Życia – mówi Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu ds. projektu Fabryka Pełna Życia, a także członek sądu konkursowego.

Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej - fot. mat. pras.
Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej – fot. mat. pras.

Oprócz 22 tys. zł nagrody, zdobywca pierwszego miejsca otrzyma zlecenia o wartości 800 tys. złotych na zaprojektowanie nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Biuro projektowe Analog Piotr Śmierzewski ma na to czas do grudnia bieżącego roku.

II miejsce – pracowania M.O.C Architekci

Drugą nagrodę w kwocie 18 tys. zł przyznano pracowni M.O.C Architekci. W tym przypadku sąd konkursowy wysoko ocenił rewitalizację zastanej substancji Fabryki Pełnej Życia zmierzającą do ukształtowania struktury ulic, ciągów pieszych, placów miejskich, zadaszonych pasaży i parkowej zieleni śródmiejskiej. Ciekawym rozwiązaniem było zaproponowanie sekwencji trzech placów: Głównego, Przy Suwnicy i Północnego.

Drugie miejsce w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej zajęła pracownia M.O.C. Architekci - fot. mat. pras.
Drugie miejsce w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej zajęła pracownia M.O.C. Architekci – fot. mat. pras.

III miejsce – Heinle, Wischner Und Partner Architekci

14 tys. zł za zajęcie trzeciego miejsca przyznano pracowni Heinle, Wischner Und Partner Architekci. Szczególne uznanie jurorów zyskała propozycja rozwiązania rejonu Placu Wolności, w czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową. Za wartościowe uznano próbę wpisania analizowanego obszaru w szersze założenie plant wokół śródmieścia Dąbrowy Górniczej.

Trzecie miejsce w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej zajęła pracownia Heinle, Wischner Und Partner Architekci - fot. mat. pras.
Trzecie miejsce w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej zajęła pracownia Heinle, Wischner Und Partner Architekci – fot. mat. pras.

Przyznano też wyróżnienia

Dodatkowo jury przyznało wyróżnienie honorowe dla pracowni D+P Architektura Paweł Skóra i dwa równorzędne wyróżnienia o wartości 3000 zł każde. Otrzymały je pracowania Inicjatywa Projektowa oraz Studio Projektowe i wzorcowania „Narada” Wisław Michałek. W tym drugim przypadku, podobnie jak w pracy nagrodzonej trzecim miejscem, projektowaną przestrzeń Placu Wolności i Fabryki Pełnej Życia włączono w zielony ring obiegający centralne dzielnice Dąbrowy Górniczej.

Wyróżnienie w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej otrzymała pracownia Inicjatywa Projektowa – fot. mat. pras.
Wyróżnienie w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej otrzymała pracownia Inicjatywa Projektowa – fot. mat. pras.

Jako ciekawostkę należy zaznaczyć, że zdobywcy trzech pierwszych nagród lokalny browar zaproponowali dokładnie w tym samym miejscu. Identyczną zbieżność prace te wykazują w przypadku ulokowania pomiędzy halami przeszklonego pasażu handlowego.

Chcą nowoczesnego o przyjaznego centrum miasta

– Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na Fabrykę Pełną Życia jest ważnym etapem w realizowanym przez nas projekcie przemiany Dąbrowy Górniczej. To sygnał, że przechodzimy do realizacji oczekiwań dąbrowian związanych z nowoczesnym i przyjaznym centrum naszego miasta. Mamy koncepcję, którą moim zdaniem, łatwo przekuć w dobry projekt. Przed nami wiele pracy. Z jednej strony musimy uzbroić Fabrykę Pełną Życia w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia inwestycji. Mam tu na myśli powołanie operatora, który będzie partnerem miasta w procesie rewitalizacji. Z drugiej strony – musimy połączyć rewitalizację centrum ze wspólnymi inwestycjami gminy, spółek PKP i Tramwajów Śląskich. Kończymy projektowanie i jeszcze w tym roku zamierzamy rozpocząć inwestycje. Przypominam, że chodzi m.in. o budowę centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w centrum i Gołonogu, połączenie tunelami obszarów znajdujących się z obu stron torów, budowę nowych przejść dla pieszych, sieci dróg rowerowych czy zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Marcin Bazylak, prof. Henryk Zubel i Wojciech Czyżewski - fot. Dariusz Nowak
Marcin Bazylak, prof. Henryk Zubel i Wojciech Czyżewski – fot. Dariusz Nowak

Projekt Fabryka Pełna Życia realizowany jest w ramach programu tzw. modelowych rewitalizacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Na jego przeprowadzenie Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała w konkursie ministerstwa 4 miliony złotych.

Skomentuj przez Facebook

5 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here