Poznaliśmy zwycięzcę międzynarodowego konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej. Wygrała wizja koszalińsko-szcecińskiej pracowni Analog.

Wiemy już, gdzie w Dąbrowie Górniczej znajdzie się nowy rynek, w jaki sposób historyczne hale dawnej fabryki Defum powiązano z nową zabudową, jak powinien przebiegać proces inwestycji w śródmieściu. Znamy też odpowiedź na pytanie, jak połączyć oczekiwania mieszkańców, wielokrotnie wyrażane w konsultacjach, z postulatem ekonomicznej stabilizacji projektu Fabryka Pełna Życia.

Wygrała koszalińsko-szczecińska pracownia Analog

W czwartek, 11 kwietnia, poznaliśmy werdykt sądu konkursowego międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Wygrała praca autorstwa biura Analog Piotr Śmierzewski. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 22 000 zł i zlecenie na zaprojektowanie Fabryki Pełnej Życia. – W ten sposób nasz projekt stworzenia tętniącego życiem serca miasta przechodzi do fazy realizacyjnej. Jeszcze w tym roku chcemy powołać operatora Fabryki Pełnej Życia i rozpocząć rozmowy z potencjalnymi inwestorami – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej - fot. mat. pras.
Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej – fot. mat. pras.

Prof. Henryk Zubel przyznał, że głosowanie było tajne, ale zwycięzca został wybrany jednogłośnie. W uzasadnieniu podkreślono, że nagroda została przyznana „za wysoki poziom warsztatu urbanistycznego, uwidocznionego w przedstawionych rozwiązaniach”. – Praca Analog Piotr Śmierzewski najlepiej określa od czego należy zacząć inwestowanie w obszarze śródmieścia Dąbrowy Górniczej, wskazując przestrzeń zlokalizowaną w północnej części dawnych zakładów Defum, „wyciętą” z zespołu hal. Ulokowanie placu miejskiego we wnętrzu dawnej fabryki Defum, a nie obok niej, to zasadnicza decyzja projektowa. Dzięki takiemu podejściu cały zespół budynków tworzy wyraźną, spójną całość, która odcina się od otaczającej zabudowy – wyjaśnia prof. Henryk Zubel.

Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej - fot. mat. pras.
Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej – fot. mat. pras.

Ponadto zwycięska praca w najpełniejszym stopniu uwzględnia uwarunkowania formalno-prawne. – Można powiedzieć, że jej autorzy „twardo stąpają po ziemi”, a jednocześnie znaleźli rozwiązanie niezwykle atrakcyjne w kontekście urbanistyczno-architektonicznym. Łatwo przy tym dostrzec zarysowanie długofalowej strategii inwestycyjnej – co ma wielkie znaczenie dla etapowej komercjalizacji obszaru Fabryki Pełnej Życia – mówi Wojciech Czyżewski, przewodniczący zespołu ds. projektu Fabryka Pełna Życia, a także członek sądu konkursowego.

Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej - fot. mat. pras.
Pracownia Analog została zwycięzca konkursu architektonicznego na nowe centrum Dąbrowy Górniczej – fot. mat. pras.

Oprócz 22 tys. zł nagrody, zdobywca pierwszego miejsca otrzyma zlecenia o wartości 800 tys. złotych na zaprojektowanie nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Biuro projektowe Analog Piotr Śmierzewski ma na to czas do grudnia bieżącego roku.

II miejsce – pracowania M.O.C Architekci

Drugą nagrodę w kwocie 18 tys. zł przyznano pracowni M.O.C Architekci. W tym przypadku sąd konkursowy wysoko ocenił rewitalizację zastanej substancji Fabryki Pełnej Życia zmierzającą do ukształtowania struktury ulic, ciągów pieszych, placów miejskich, zadaszonych pasaży i parkowej zieleni śródmiejskiej. Ciekawym rozwiązaniem było zaproponowanie sekwencji trzech placów: Głównego, Przy Suwnicy i Północnego.

Drugie miejsce w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej zajęła pracownia M.O.C. Architekci - fot. mat. pras.
Drugie miejsce w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej zajęła pracownia M.O.C. Architekci – fot. mat. pras.

III miejsce – Heinle, Wischner Und Partner Architekci

14 tys. zł za zajęcie trzeciego miejsca przyznano pracowni Heinle, Wischner Und Partner Architekci. Szczególne uznanie jurorów zyskała propozycja rozwiązania rejonu Placu Wolności, w czytelny i zdyscyplinowany sposób łącząca obszary zurbanizowane ze swobodną zielenią parkową. Za wartościowe uznano próbę wpisania analizowanego obszaru w szersze założenie plant wokół śródmieścia Dąbrowy Górniczej.

Trzecie miejsce w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej zajęła pracownia Heinle, Wischner Und Partner Architekci - fot. mat. pras.
Trzecie miejsce w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej zajęła pracownia Heinle, Wischner Und Partner Architekci – fot. mat. pras.

Przyznano też wyróżnienia

Dodatkowo jury przyznało wyróżnienie honorowe dla pracowni D+P Architektura Paweł Skóra i dwa równorzędne wyróżnienia o wartości 3000 zł każde. Otrzymały je pracowania Inicjatywa Projektowa oraz Studio Projektowe i wzorcowania „Narada” Wisław Michałek. W tym drugim przypadku, podobnie jak w pracy nagrodzonej trzecim miejscem, projektowaną przestrzeń Placu Wolności i Fabryki Pełnej Życia włączono w zielony ring obiegający centralne dzielnice Dąbrowy Górniczej.

Wyróżnienie w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej otrzymała pracownia Inicjatywa Projektowa – fot. mat. pras.
Wyróżnienie w konkursie na nowe centrum Dąbrowy Górniczej otrzymała pracownia Inicjatywa Projektowa – fot. mat. pras.

Jako ciekawostkę należy zaznaczyć, że zdobywcy trzech pierwszych nagród lokalny browar zaproponowali dokładnie w tym samym miejscu. Identyczną zbieżność prace te wykazują w przypadku ulokowania pomiędzy halami przeszklonego pasażu handlowego.

Chcą nowoczesnego o przyjaznego centrum miasta

– Ogłoszenie wyników konkursu architektonicznego na Fabrykę Pełną Życia jest ważnym etapem w realizowanym przez nas projekcie przemiany Dąbrowy Górniczej. To sygnał, że przechodzimy do realizacji oczekiwań dąbrowian związanych z nowoczesnym i przyjaznym centrum naszego miasta. Mamy koncepcję, którą moim zdaniem, łatwo przekuć w dobry projekt. Przed nami wiele pracy. Z jednej strony musimy uzbroić Fabrykę Pełną Życia w narzędzia niezbędne do przeprowadzenia inwestycji. Mam tu na myśli powołanie operatora, który będzie partnerem miasta w procesie rewitalizacji. Z drugiej strony – musimy połączyć rewitalizację centrum ze wspólnymi inwestycjami gminy, spółek PKP i Tramwajów Śląskich. Kończymy projektowanie i jeszcze w tym roku zamierzamy rozpocząć inwestycje. Przypominam, że chodzi m.in. o budowę centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w centrum i Gołonogu, połączenie tunelami obszarów znajdujących się z obu stron torów, budowę nowych przejść dla pieszych, sieci dróg rowerowych czy zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Marcin Bazylak, prof. Henryk Zubel i Wojciech Czyżewski - fot. Dariusz Nowak
Marcin Bazylak, prof. Henryk Zubel i Wojciech Czyżewski – fot. Dariusz Nowak

Projekt Fabryka Pełna Życia realizowany jest w ramach programu tzw. modelowych rewitalizacji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Na jego przeprowadzenie Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała w konkursie ministerstwa 4 miliony złotych.

Skomentuj przez Facebook

9 KOMENTARZE

  1. Kiedy zaczynacie ten remont?
    Aaaa no i kiedy wymiana torowisk przebiegających przez całą Dąbrowę bo słychać każdy przejeżdżający tramwaj.
    Dobrze by też było wymienić te stare wagony na coś nowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here